Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

II Forum Edukacyjne „RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

2forum

24 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyło się II Forum Edukacyjne „RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego.
Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół branżowych, pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia zawodowego. W Forum wzięło udział około 350 osób.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w osobie prof. dr. hab. Roberta T. Ptaszka oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera.
Swoją obecnością organizatorów i uczestników Forum zaszczyciło wielu znamienitych gości: w imieniu Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka,
Zofia Ulińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice, Łukasz Chłądzyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ŁodziUrszula Bilska – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania  Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach wraz z pracownikami, Irena Maria Lesiak Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach wraz z Joanną Paćkowską starszym wizytatorem, Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach,
Izabela Haczykowska-Wilk, Aneta Ruta, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,

Anna Kobyłecka, Agnieszka Machaj,  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach,

Beata Moszczyńska, Kamila Żebrowska,  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej,

Krzysztof Baranowski, pracownik Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach,

Urszula Adamczyk  Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Skierniewicach.

Forum otworzyli Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek oraz dr Daniel Stos Prorektor ds. ogólnych i rozwoju, prof. ANSB.

Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, Dyrektor Centrum, powiedziała, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska edukacyjnego podczas Forum podjęto tematykę kształcenia zawodowego w systemie kształcenia przez całe życie. Podkreśliła, że odrodzenie prężnie funkcjonującego kształcenia zawodowego jest konieczne dla rozwoju naszego kraju. Edukacja, kształcenie przez całe życie, aktywność zawodowa ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej. Ogromną rolę w podjęciu decyzji odnośnie wyboru właściwego zawodu lub pracy mają rodzice, nauczyciele i doradcy zawodowi.

Celem głównym Forum było wspieranie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Uczestnicy Forum pogłębili wiedzę na temat zmian w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie, wymienili doświadczenia w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami. Forum było przestrzenią do wymiany informacji pomiędzy szkołami, instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Przedsięwzięcie zrealizowano w 3 odsłonach: wykładowej, wystawowej i warsztatowej.

Wśród prelegentów części wykładowej byli:

dr Grażyna Cęcelek, prof. Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, wygłaszając wykład nt. Doradztwo zawodowe szansą kariery zawodowej.

Halina Cyrulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z Bernadetą Wolak, Inspektorem Departamentu poruszyły zagadnienia związane z Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 w edukacji i Lifelong Learning (LLL).

Martyna Kruszyńska-Ostrowska, dr Dorota Nawrat-Wyraz, Regionalne Liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, wygłosiły wykład nt. Od umiejętności do kwalifikacji – ZSK w praktyce.

Małgorzata Karbowiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach, Bożena Wiercioch, Zastępca Dyrektora, przybliżyły w swoim wystąpieniu edukację zawodową uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach.

Marta Węglarska, Specjalista ds. szkoleń ZPOW Agros Nowa Sp. z o. o Sp.k Łowicz oraz Agnieszka Golan, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, przybliżyły tematykę Klas patronackich. Wskazywały korzyści dla uczniów wynikające ze współpracy szkoły z zakładem pracy.

Katarzyna Jochym, Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie, omówiła rolę rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka.

Kinga Kwiatkowska, Kierownik Biura Karier Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego oraz dr Piotr Miller, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego zaprezentowali energetyzujący wykład pn. Metafory kariery – społeczne oczekiwania a rzeczywistość rynku pracy.

Równie interesujące były prezentacje szkół, które odnosiły się do rozwoju zawodowego uczniów w projektach międzynarodowych. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele:

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Zespołu Szkół w Głuchowie

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach

Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie.

Zainteresowaniem uczestników Forum cieszyła się strefa warsztatowa, w której organizatorzy zaproponowali warsztaty metodyczne pn. Zasady Planu Daltońskiego a kształtowanie kompetencji niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zawodowego. Szkolenie przeprowadziły: Emilia Leśniewska, Elżbieta Zaleta, Jagoda Przybysz. Zajęcia skierowane były do nauczycieli oraz doradców zawodowych. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z założeniami teoretycznymi koncepcji daltońskiej w edukacji formalnej. Praktyczna część skupiła się na zaprezentowaniu realizacji wybranego obszaru tematycznego zgodnie z zasadami planu daltońskiego i wspólnej refleksji nad możliwościami implikacji założeń teoretycznych planu daltońskiego na kolejnych etapach edukacyjnych. Podejmowane działania ukierunkowane były na pracę na zasobach, wykorzystaniu posiadanych talentów i wspieraniu takich kompetencji jak: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i zdolność do refleksji nad własnym działaniem.

Kolejna część Forum to strefa wystawowa czyli Festiwal zawodów i kwalifikacji. W tej części Forum miała miejsce prezentacja szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Łódzkie a także szkół/placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatów łowickiego, skierniewickiego, rawskiego.

Ponadto Forum ubogaciła prezentacja wyposażenia i funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego koordynowana przez dr Joannę Soin, Dziekana Kolegium Medyczno–Przyrodniczo-Technicznego, prof. ANSB.

Przerwę kawową zorganizowała młodzież Zespołu Szkół w Głuchowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w osobach Marii Marcinkiewicz, Katarzyny Jochym, Honoraty Staszewskiej oferując zdrowe przekąski i własne wypieki cukiernicze. Ponadto uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach częstowali gości Forum własnoręcznie przygotowanymi kanapkami oraz sałatkami.

Na zakończenie Forum Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek wraz z wicedyrektorem Radosławem Małkusem podziękowali JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, dr Elżbiecie Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB, prorektorowi ds. kształcenia, dr Barbarze Dembowskiej, prof. ANSB oraz dr Teresie Janickiej-Panek, prof. ANSB i wszystkim pracownikom Uczelni oraz Centrum za pomoc w organizacji i prowadzeniu Forum. Podziękowania skierowano również do prelegentów i licznie zgromadzonych gości.