Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

#20 MINUT DLA MATEMATYKI

Edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

Bezpłatny projekt dr Zuzanny Jastrzębskiej-Krajewskiej „#20 MINUT DLA MATEMATYKI”

Zgłoszenia do udziału w projekcie w roku szkolnym 2023/2024 należy dokonać do dnia 15 X 2023 r.

 

Szczegóły: https://panizuzia.pl/projekt-20minutdlamatematyki/