PODSUMOWANIE I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU

8 czerwca 2022 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach odbył się I WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy z wyżej wymienionymi szkołami muzycznymi.
    Celem konkursu było:
  • Promowanie i popularyzowanie piosenek o zdrowiu i zdrowym trybie życia dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów wokalnych i wychowawczych
  • Wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci
  • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa.
Zasady i warunki uczestnictwa określał Regulamin Konkursu upowszechniony za pośrednictwem strony Internetowej Organizatora. W konkursie wzięło udział 26 wykonawców z przedszkoli i szkół z terenu województwa łódzkiego. Jury powołane przez Organizatora Konkursu w składzie:
  1. Agnieszka Szczech, Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Koordynator ds. edukacji zdrowotnej
  2. Dorota Rosińska, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach
  3. Joanna Majewska, Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach – Sekretarz Konkursu
  4. Sławomir Trochonowicz, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach – Przewodniczący Jury
  5. dokonało oceny wykonań uczestników I WOJEWÓDZIEGO KONKURSU PIOSENKI O ZDROWIU oraz spośród wszystkich prezentacji scenicznych przyznało nagrody i wyróżnienia w każdej z trzech grup wiekowych.

Wyniki konkursu

Scroll to top