Akty prawne

 

 

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2022/2023 – stan prawny na 25.11.2022 r.

LP. NAZWA AKTU PRAWNEGO PUBLIKATOR DATA OGŁOSZENIA DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. poz. 2431 25-11-2022 9-12-2022
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty Dz.U. poz. 2230 2-11-2022 ———
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych Dz.U. poz. 2116 14-10-2022 15-10-2022
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy Dz.U. poz. 2103 14-10-2022 15-10-2022
5. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. poz. 2089 12-10-2022 25-10-2022
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Dz.U. poz. 2049 5-10-2022 6-10-2022
7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. poz. 2000 27-09-2022 —————-
8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego Dz.U. poz. 1996 27-09-2022 12-10-2022
9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych Dz.U. poz. 1966 27-09-2022 3-10-2022
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. poz. 1914 12-09-2022 13-09-2022
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Dz.U. poz. 1903 9-09-2022 10-09-2022
12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Dz.U. poz. 1897 8-09-2022 9-09-2022
13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz.U. poz. 1880 7-09-2022 8-09-2022
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz.U. poz. 1872 6-09-2022 7-09-2022

 

 

 

Scroll to top