„Drzwi do kultury”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza do oglądania filmów na platformie „Drzwi do kultury”.
Portal „Drzwi do Kultury” (https://drzwidokultury.pl/) to nowatorski projekt samorządu województwa łódzkiego. Znajdują się na nim materiały wideo w systemie VOD – przygotowane przez Instytucje Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
Warto zajrzeć za biblioteczne Drzwi do kultury! https://drzwidokultury.pl/instytucja-wojewodzka-biblioteka-publiczna

Co można tam znaleźć?

 • Spotkania z komiksami
  Rozmowa dwóch pasjonatów o…  np. komiksach frankofońskich, historycznych czy o 32. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi z punktu widzenia wystawcy oraz uczestnika wydarzenia.
 • A gdyby tak… Rozmowy o literaturze dziecięcej
  Znajdzie się coś dla miłośników kryminałów i podróży.
 • Edukacja
  Znajduje się tu m. in. Prezentacja Kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej, Bitwa nad Wartą: Beleń, Strońsko, Zapolice, „Świtezianka” A. Mickiewicza oraz krótka opowieść o Autorze i „Balladach i romansach”.
 • Spotkania autorskie
  A wśród nich np. spotkanie autorskie z Anną Michalską i Jakubem Wiewiórskim – autorami książki „Nakręcone w Łodzi” czy spotkanie z Dorotą Berbelską i Magdaleną Michalską-Szałacką – autorkami książki „Herbstowie. Historia fabrykantów”.
 • Wydarzenia kulturalne
  Nagrania np. koncertu słowno-muzycznego „Ballady i romanse oczami współczesnych”, Narodowego Czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza czy uroczystego wręczenia nagród w XXIII Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”.
 • Prezentacja Biblioteki i jej zbiorów
  Można zapoznać się z ofertą Działu Zbiorów Audiowizualnych czy bogatym zasobem czasopism.
 • Videocasty „Nieznane oblicza Witolda Pileckiego”
  Zachęcamy dzieci i dorosłych do otwierania drzwi z filmami naszej Biblioteki 🙂

Jolanta Zwierzyńska
Specjalista ds. promocji

„Zagłada Romów i Sinti w Europie”.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium zorganizowane we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej – Odział IPN w Łodzi:
„Zagłada Romów i Sinti w Europie”.
Termin: 5 grudnia  2022 r.  o godzinie: 16.30 na platformie MS Teams
Proszę o wysłanie  zgłoszeń na to spotkanie – forma nr 55, „Zagłada Romów i Sinti w Europie”, https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/ zakładka – zapisy on-line szkolenia.
Alicja Wachnianin-Męcina nauczyciel doradca metodyczny historii

Podsumowanie konkursu pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

W dniu 14 listopada 2022 roku w siedzibie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach odbył się etap rejonowy wojewódzkiego konkursu pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI. W konkursie wzięło udział  53  uczniów z 20 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych.
Komisja konkursowa wyłoniła 5 laureatów szkół podstawowych i 5 laureatów szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim konkursu.
Laureatami etapu rejonowego konkursu KSIĄŻKA MÓWI zostali:
Szkoła podstawowa:

 1.  Hryhorenko Oleh – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Popowie
 2. Łukasiewicz Martyna – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w  Skierniewicach
 3. Machałowska Julia – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
 4. Mużdżyńska Maja – Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach
 5. Roróg Natalia – Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Łyszkowicach

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Bursztynowicz Martyna – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
 2. Gorzka Natalia – Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w  Rawie Mazowieckiej
 3. Jankowska Marta – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu
 4. Krysińska Katarzyna – Technikum im. ppłk. pil. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach w  Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach
 5. Wanias Kamil – Technikum im. ppłk. pil. Romualda Sulińskiego w Skierniewicach w  Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach

Serdecznie gratulujemy!

 

„Matura z historii w 2023 r. Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na warsztaty metodyczne „Matura z historii w 2023 r. Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii” (forma nr 47).

Dokonamy analizy zmian w wymaganiach egzaminacyjnych z historii  w 2023 roku i 2024 roku.

Termin: 29 listopada 2022 r.  o godzinie: 16.30 na platformie MS TEAMS

 Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel doradca metodyczny historii

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

10 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły
w Kutnie odbyła się VIII edycja  Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla 137 pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, które jest cyklicznie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Efektem szkolenia było:

 • Przygotowanie pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej.
 • Wzmocnienie kompetencji pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole.

Podczas drugiej część konferencji p. Iwona Kaca, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty wręczyły certyfikaty wojewódzkie 9 placówkom. Otrzymanie certyfikatu  potwierdza, że przedszkole/szkoła realizuje program przedszkole/szkoła promująca zdrowie i pracuje zgodnie z przyjętym w Polsce modelem przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Następnie Pani Marzenna Piwowar-Zrazek omówiła sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Sieci Wojewódzkiej oraz zaprosiła zebranych dyrektorów i nauczycieli do współpracy. Podziękowała Pani Agnieszce Szczech, starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z/s w Kutnie za prowadzenie konferencji i jej organizację. Podziękowania skierowała także do p. Małgorzaty Margulskiej-Haczyk wraz z całą społecznością szkolną Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, gospodarzom miejsca konferencji oraz dyrekcji i uczniom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Kutnie za aktywne włączenie się w sprawy organizacyjne przedsięwzięcia.

11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości
Telegram Józefa Piłsudskiego notyfikujący powstanie państwa polskiego – 16 listopada 1918 r.

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych,

Do Królewskiego Rządu Angielskiego,

Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej,

Do Królewskiego Rządu Włoskiego,

Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,

Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do Rządów wszystkich Państw wojujących i  neutralnych

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.

Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy         do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz Naczelny                                                    Za Ministra Spraw Zagranicznych

Piłsudski                                                                                    Filipowicz

Warszawa, 16 XI 1918 r.

VI Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i Pazurem”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i Pazurem”.
Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na zapisy czekamy do 26 listopada 2022r.
W tym roku organizatorami są Academy International Wawer oraz Warszawski Dom Kaligrafii!
Współ-sponsorem nagród jest Lamy Polska!

Link do regulaminu https://tiny.pl/ww4kg

Link do zapisów:
https://forms.gle/ZS79SqthXEZ2uvqk8

Wszystkie pytania prosimy kierować na: pioremipazurem@gmail.com

pozdrawiam serdecznie
Jagoda Wypyszyńska
koordynator konkursu

Scroll to top