Projekt „Łódzkie Dwujęzyczne”

lodzkie-dwujezyczne

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, iż w wyniku rekrutacji do udziału w realizacji Wojewódzkiego Projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, z terenu działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zakwalifikowały się następujące placówki:

1. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach
2. Przedszkole nr 4 w Skierniewicach
3. Przedszkole nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach
4. Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie
5. Gminne Przedszkole w Makowie

Anna Garstka
doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Mój ekologiczny Miś”

W dniu 25 listopada 2022 roku w Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „Mój ekologiczny Miś”.

Celem konkursu było:

  • popularyzacja literatury związanej ze Światowym Dniem Pluszowego Misia,
  • kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych,
  • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu,
  • pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci.

W konkursie wzięło udział 177 dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci wykonały prace dowolną techniką z materiałów pochodzących z odzysku. Była to praca płaska wykonana na kartce bloku technicznego (max. format A4). W Konkursie mogły brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie mogły naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.

Uroczyste podsumowanie konkursu otworzyła Marzenna Piwowar-Zrazek Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach, która powitała zaproszonych gości – dzieci i ich rodziców oraz dziadków, którzy przybyli na tę uroczystość i pracowników Centrum. Podziękowała nauczycielom-bibliotekarzom Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach p. Iwonie Szwed, p. Marioli Szymczak, p. Elżbiecie Burzyńskiej,  za organizację i koordynowanie tego przedsięwzięcia. Pani Mariola Szymczak omówiła wyniki prac jury konkursu i zaprosiła do obejrzenia wystawy nagodzonych prac. Następnie zostały wręczone laureatom konkursu dyplomy i nagrody. W drugiej części uroczystości dzieci wraz z opiekunami obejrzeli film o historii Misia i skorzystali z poczęstunku.

Wszystkim uczestnikom konkursu i laureatom gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznaSkierniewiceCREWL

Lista laureatów konkursu plastycznego „Mój ekologiczny Miś”

 

5 edycja konkursu Europa z naszej ulicy

Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023.

– Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez zapoznanie się ze wspólnym dziedzictwem kulturalnym, historycznym oraz intelektualnym Europy. Chcemy budować wśród młodych osób poczucie wspólnoty, integracji, zaufania i przede wszystkim pokazać, że wspólne działania służą rozwojowi oraz wzajemnemu bezpieczeństwu w budowaniu lepszej przyszłości  – mówi Sławomir Piwowarczyk, koordynator konkursu.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 

Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie i pokazanie związków swojej okolicy, miejscowości czy regionu z kulturą i wartościami europejskimi. Forma przekazu może być różnorodna, od prezentacji, po przygotowanie projektu folderu, krótkiego filmu, cyklu podcastów o różnorodnej tematyce związanej ze wspólną historią, czy też kulturą całej Europy. Wybór formy i tematu zależy od nieograniczonej wyobraźni młodzieży.

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu – szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

Przedszkole nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu objęte jest kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach. 13 maja 2022 roku odbyło się skierowane do członków Zespołu Promocji Zdrowia szkolenie na temat „Bezpieczeństwo w przedszkolu” oraz omówienie przebiegu międzyprzedszkolnego konkursu pn. „Bezpiecznie się bawię na placu zabaw”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 28 kwietnia 2022 roku w Przedszkolu nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu. W konkursie z Przedszkola nr 7 „Wiosenka” wzięło udział troje dzieci: Olaf Grzyb, Agnieszka Jeziorska, Antonina Jocz. Wychowankowie wcielając się w młodego architekta, opierając się na swoich potrzebach i pomysłach zaprojektowali wymarzony, bezpieczny plac zabaw tworząc kolorowe makiety. Wykazali się przy tym ogromną pomysłowością i oryginalnością. Koordynatorem konkursu w Przedszkolu nr 7 „Wiosenka ” w Łowiczu była nauczycielka p. Anna Pietraszewska.
Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego podziękowała dzieciom, p. Jolancie Kępka, dyrektorowi Przedszkola nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu i wszystkim pracownikom za podejmowanie licznych inicjatyw w procesie umożliwiającym zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą. Podkreśliła, że Przedszkole od wielu lat w sposób wyróżniający przygotowuje dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób oraz inwestuje w zdrowie jego pracowników i ich kompetencji w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

280452039 518472439976524 7197769825853007621 n 280636741 569867541106069 3640563491265834544 n 280642652 714947829818956 4685002469789455129 n

Szkolenie „Bezpieczeństwo w przedszkolu”

Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu realizuje od kilku lat program Przedszkole Promujące Zdrowie. W bieżącym roku szkolnym objęte jest także kompleksowym wspomaganiem CRE WŁ w Skierniewicach.
28 kwietnia 2022 roku w placówce odbyło się skierowane do nauczycieli szkolenie „Bezpieczeństwo w przedszkolu”, którego celem było podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu oraz wsparcie merytoryczne pracowników oświaty w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i tworzenia przyjaznego środowiska w przedszkolu. Ponadto podsumowano międzyprzedszkolny konkurs pn. „Bezpiecznie się bawię na placu zabaw”, w którym wzięło udział 16 dzieci z wszystkich publicznych przedszkoli w Łowiczu (promujących zdrowie tj. realizujących program Przedszkole Promujące Zdrowie i dwóch przedszkoli aktywnych na rzecz zdrowia).
Laureatem ww. konkursu został Antoni Redzisz z Przedszkola nr 3 „Pszczółka Maja”, który wykonał pracę przestrzenną przedstawiającą bezpieczny, wymarzony plac zabaw. Nagrodę dla zwycięscy konkursu wręczyły: p. Iwona Kosiorek, dyrektor przedszkola, p. Marta Deluga, nauczycielka, koordynator konkursu oraz Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w CRE WŁ w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

image0 image1 image2 image3

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB – skrzynka mailowa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia utworzył skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl., na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach mogą kierować zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz zasad zdrowego żywienia dzieci.

Uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie

29 marca 2022 roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu odbyło się  uroczyste wręczenie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. To prestiżowe wyróżnienie przyznał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek  na wniosek Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie pod przewodnictwem prof. Barbary Woynarowskiej.  Uroczystość  otworzyła p. Marzena Abramek, dyrektor Przedszkola.

zdjcie page 0001

czytaj więcej…

Wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów dla Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informujemy, że 29 września 2021 roku podczas  konferencji pn. „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń – dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej” Łódzki Wicekurator Oświaty p. Andrzej Krych, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego p. Marzenna Piwowar-Zrazek oraz wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty z siedzibą w Kutnie, Wojewódzki Koordynator ds. edukacji zdrowotnej p. Agnieszka Szczech wręczyli placówkom oświatowym Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie.
Certyfikat jest wyróżnieniem przyznawanym placówkom, które podejmują długofalowe działania na rzecz zdrowia społeczności szkolnej we współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.
Wyróżnionymi placówkami z rejonu działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach,  które otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie są:

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie
Natomiast ponownie Wojewódzki Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie otrzymało
Przedszkole nr 10 w Skierniewicach

Tym samym ww. szkoły i przedszkole znalazły się w elitarnym gronie 315 placówek promujących zdrowie województwa łódzkiego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

20210929 123950  20210929 135206  20210929 135615

Scroll to top