Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Bezpłatne szkolenie z zakresu edukacji włączającej

edukacja-wlaczajaca-plakat szkolenie

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

Lp. Termin Godzin dydaktycznych – 45 Godziny Prowadzący szkolenie
1 6.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
2 10.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
3 13.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
4 14.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
5 15.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
6 20.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
7 23.11.2023 6 16:00 – 18:15 (3h)

(przerwa 15 min.)

18:30 – 20:45 (3h)

J. Jednoralska/M. Czarny
8 24.11.2023 3 16:00 – 18:15 (3h) J. Jednoralska/M. Czarny