menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

OGŁOSZENIA, OFERTY

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przekazuje informację dotyczącą XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce", popularyzującego polską piosenkę oraz polskich autorów i kompozytorów tworzących w latach 60 i 70.
Festiwal odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2020 r. w Wyszkowie. W festiwalu zgodnie z tradycją i regulaminem wystąpi młodzież od lat 14, która w nowych aranżacjach będzie śpiewać ponadczasowe, wspaniałe piosenki, które młode pokolenie powinno dogłębniej poznać z racji ich piękna, walorów słowno-muzycznych i wychowawczych wartości.
W przeddzień festiwalu odbędzie się spotkanie artystyczne (warsztaty). Uczestnicy, którzy wezmą w nich udział spotkają się z Kierownictwem Artystycznym Festiwalu, którzy jednocześnie pełnić będą rolę jurorów festiwalu: Markiem Gaszyńskim, Krzysztofem Heeringiem, Aleksandrem Nowackim, Ryszardem Poznakowskim, Pawłem Sztompke i Ryszardem Wolańskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie festiwalu http://klub2012.com.pl

źródło: Wydział Inicjatyw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

W tym roku obchodzić będziemy 100-lecie istnienia województwa łódzkiego. Będzie to także rok, w którym odbędzie się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS".
Na trzecią edycję planuje się przeznaczyć aż 8 milionów złotych, dzięki którym uda się zrealizować kolejne Państwa pomysły, przyczyniając się tym samym do rozwoju całego województwa.
Mam nadzieję, że i ta edycja będzie się cieszyć Państwa dużym zainteresowaniem. Dotychczasowe zaangażowanie mieszkańców województwa łódzkiego, zarówno w proces zgłaszania zadań, jak i głosowania, dowodzi, że dobro naszego regionu jest bliskie sercu każdego z nas, a inicjatywę tę warto kontynuować.
Ważne jest, aby w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" wzięło udział jak najwięcej mieszkańców regionu, dlatego zapraszam do kontaktu z pracownikami Urzędu (lista kontaktowa). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie bo.lodzkie.pl
Wspólnie zadbajmy o rozwój naszego województwa i o budowę naszej regionalnej społeczności.

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Akademia Oświaty ma przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Przedszkola Publiczne i Niepubliczne w Polsce, która odbędzie się 14-15 marca 2019 roku w Warszawie.

Szczegółowe informacje » »
Karta zgłoszenia » »
Regulamin » »

źródło: Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

W 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+ do wzięcia udziału w III edycji projektu pn. "UCYFROWIENI".
Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu zorganizowane w siedzibie urzędu w Łodzi, przy alei Piłsudskiego 8 prowadzone są przez pracowników urzędu.

Szczegółowe informacje » »
Terminarz » »


źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji przesyła informację dotyczącą szkolnego projektu edukacyjnego "Postaw na słońce" organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i prosi o jego rozpowszechnienie. W ramach ww. projektu organizowane są dwa konkursy:
  • konkurs badawczy - w którym może wziąć udział jeden zespół ze szkoły, składający się z maksymalnie 10 uczniów (mogą to być uczniowie różnych klas) i nauczycielka. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, elektryczności energetycznej, OZE i fotowoltaice oraz przygotowują, według naszych wskazań, uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. W etapie drugim przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości przez organizację akcji promocyjnych, apeli, konferencji.
  • konkurs filmowy - w którym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 6-osobowych (5 uczniów i nauczyciel) drużyn ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza, a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE. Film Może mieć formę reportażu, spotu reklamowego, animacji czy krótkiej fabuły - forma dowolna.
Projekt adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów z całej Polski.

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie www.postawnaslonce.pl

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż dokonano zmiany Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego - wprowadzone zmiany dostosowują Regulamin do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
W związku z powyższym zmianie uległ formularz Wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Uprzejmie prosimy w najbliższym naborze wniosków (do końca października br.) o stosowanie wyłącznie nowego formularza wniosku.

Regulamin » »
Wniosek i oświadczenie» »

Regulamin i formularze dostępne są również na stronie https://www.lodzkie.pl/edukacja/pomoc-zdrowotna

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie, przekazanej w załączniku informacji wraz z regulaminem i wnioskami, na stronach internetowych Państwa placówek w celu jak najszerszego rozpropagowania konkursu.
Dziękuję.

Regulamin » »
Wniosek dla uczniów» »
Wniosek dla studentów» »
Nabór wniosków» »

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej. więcej » »

Harmonogram spotkań » »
Plakat 1 » » Plakat 2 » »

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. więcej » »

Regulamin » »
Wniosek oraz oświadczenie » »