menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Patroni roku 2022 ustanowieni przez Sejm » »

Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski będą patronować rokowi 2022. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o uhonorowaniu wybitnych postaci oraz epoki, która określiła naszą narodową tożsamość, podejmując okolicznościowe uchwały.

Materiały interaktywne do wykorzystania na lekcjach