menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Prolongata zbiorów

Czas wypożyczenia zbiorów można prolongować, o ile nie ma zamówień innych osób na daną pozycję biblioteczną. Użytkownik może prolongować zbiory osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail (wypozyczalnia@bpskierniewice.pl), bądź wypełniając formularz poniżej (proszę oczekiwać odpowiedzi).


imię i nazwisko, numer karty:
Twój adres e-mail:
dotyczy pozycji: