menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

ZASADY KORZYSTANIA

Ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach mogą korzystać:


Zapisy do biblioteki odbywają się w Wypożyczalni.

WZÓR KARTY ZAPISU »

Warunkiem wypożyczania zbiorów bibliotecznych jest posiadanie ważnej KARTY BIBLIOTECZNEJ.

LICZBA I OKRES WYPOŻYCZEŃ:

Okres wypożyczenia zbiorów wynosi 1 miesiąc.
Czas wypożyczenia zbiorów można prolongować, o ile nie ma zamówień innych osób na daną pozycję biblioteczną.


Nie wypożycza się do domu:
Czytelnicy mogą korzystać również z WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH.
  1. Użytkownicy mogą korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych w przypadku braku danej pozycji w księgozbiorze Biblioteki.
  2. Warunkiem skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych jest złożenie zamówienia i czytelne wypełnienie rewersu na zbiory przez użytkownika.
  3. Złożony przez użytkownika rewers poświadcza Kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów.
  4. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem zamówionych materiałów ponosi użytkownik według aktualnych opłat pocztowych.
  5. Biblioteka realizuje złożone zamówienia na zbiory w ciągu 7 dni od daty wypełnienia przez użytkownika rewersu.
  6. Z wypożyczeń międzybibliotecznych można skorzystać tylko na miejscu w czytelni.

Do dyspozycji użytkowników biblioteki jest przestrzenna wypożyczalnia z wygodnymi miejscami do poszukiwań w katalogach bibliotecznych.

BIBLIOTEKA NIE POSIADA WOLNEGO DOSTĘPU DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.

Czytelnik chcąc wypożyczyć książkę musi skorzystać z odpowiedniego katalogu.
Katalogi biblioteczne stanowią podstawowe źródło informacji o zbiorach gromadzonych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach.

Z karty katalogowej należy zapisać lub zapamiętać:
WZÓR KARTY KATALOGOWEJ »

Po wyszukaniu informacji w odpowiednim katalogu czytelnik zobowiązany jest wypełnić REWERS, który stanowi podstawę do wyszukania książki w magazynie.
Ważnym elementem rewersu jest SYGNATURA (numer identyfikacyjny, określający jej miejsce w bibliotece).

WZÓR REWERSU »

W celu odnalezienia książki niezbędna jest pełna sygnatura, wraz z oznaczeniami literowymi, która lokalizuje i charakteryzuje typ dokumentu np. :