menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku na rzecz wzajemnego rozwoju i promocji w zakresie:

pozyskiwania zbiorów do biblioteki

wymiany informacji

edukacji ekologicznej

edukacji regionalnej

poradnictwa zawodowego

sponsoringu na rzecz biblioteki

Pozyskiwanie zbiorów do biblioteki

Biblioteka współpracuje z wydawnictwami na różnych płaszczyznach:

Wymiana informacji

Biblioteka współpracuje ze szkołami, placówkami oświaty,uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami poprzez wykonywanie takich zadań jak:

Edukacja ekologiczna

Biblioteka podejmuje wspólne działania z instytucjami działającymi na rzez edukacji ekologicznej poprzez:

Edukacja regionalna

Biblioteka realizuje zadania związane z promocją regionu poprzez:

Poradnictwo zawodowe

Biblioteka uczestniczy w projekcie pt. Międzypowiatowa Umowa Partnerska na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, bierzemy udział w tragach edukacyjnych, konferencjach, oraz innych pracach zawartych w projekcie, jesteśmy w zespole ds. organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (październik).
Biblioteka promuje i wspiera poradnictwo zawodowe również poprzez:

Sponsoring na rzecz biblioteki

Nauczyciel bibliotekarze nawiązują kontakty z różnymi firmami oraz instytucjami w celu pozyskiwania środków finansowych lub materialnych na organizację konkursów, imprez, wyposażenia placówek itp.

początek strony