menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Zestawienia tematyczne

Cyprian Kamil Norwid - twórczość (zestawienie tematyczne)
Rok 2021 - Rokiem Cypriana Kamila Norwida - życie poety (zestawienie tematyczne)
Kardynał Stefan Wyszyński - życie i posługa (zestawienie tematyczne)
Roman Ingarden - życie i twórczość (zestawienie tematyczne)
Leopold Tyrmand - życie i twórczość (zestawienie tematyczne)
Karol Wojtyła, Jan Paweł II - dzieła (zestawienie tematyczne)
Nauczanie Jana Pawła II (zestawienie tematyczne)
Jan Paweł II - scenariusze zajęć i materiały repertuarowe (zestawienie tematyczne)
"Książki o książkach i Prawach Autorskich" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Pedagogika Weroniki Sherborne" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Pedagogika Celestyna Freinerta" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Media w edukacji" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości" (zestawienie tematyczne)
"Zbigniew Herbert - patron 2018 roku" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Irena Sendlerowa - patron 2018 roku" (zestawienie tematyczne)
"Kobieta we współczesnym świecie" - zestawienie tematyczne
"Autyzm" (zestawienie tematyczne)
"Zespół Aspergera" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Bezdomność" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Przemoc wobec ludzi starszych" (zestawienie tematyczne w wyborze)
"Nowości - pedagogika, wychowanie, nauczanie..." - zestawienie tematyczne w wyborze
"Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych." - zestawienie tematyczne w wyborze
"Komunikacja interpersonalna. Asertywność." - zestawienie tematyczne w wyborze
"Joseph Conrad - dzieła"
"Józef Conrad Korzeniowski - życie i twórczość"
"Kobieta na rynku pracy" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Władysław Stanisław Reymont - dzieła" - zestawienie tematyczne
"Władysław Stanisław Reymont - życie i twórczość" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Zaburzenia odżywiania" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Nauczanie programowania i kodowania w szkole" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Wychowanie do wartości" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Pozycja kobiet we współczesnym społeczeństwie" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Poradniki dla nauczycieli i wychowawców" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Usprawnianie percepcji słuchowej" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Przestępczość" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Niepełnosprawność intelektualna" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Chrzest Polski" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Cichociemni" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Feliks Nowowiejski" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Depresja" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Umberto Eco" - zestawienie tematyczne
"Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Henryk Sienkiewicz - dzieła" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Kinezjologia edukacyjna " - zestawienie tematyczne w wyborze
"Rola ojca we współczesnej rodzinie" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Autyzm i zespół Aspergera" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Coaching" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Terroryzm" - zestawienie tematyczne w wyborze
"Tradycje świąt Bożego Narodzenia - materiały repertuarowe " - zestawienie tematyczne w wyborze
"Komunikacja społeczna" - zestawienie tematyczne w wyborze
Zestawienie tematyczne "Jak nauczać o Janie Pawle II"
Zestawienie tematyczne "Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy zawodowego"
Polecamy nauczycielom - zestawienie bibliograficzne w wyborze
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym
Antypedagogika - zestawienie
Jan Długosz w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach
Dzień Matki - materiały repertuarowe (zestawienie tematyczne w wyborze)
Rok 2015 Rokiem Teatru Polskiego
Multimedia w nauczaniu języka polskiego
Doradztwo zawodowe
Indywidualizowanie pracy z uczniem w klasach I-III
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Rok 2015 rokiem Jana Pawła II
Doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
Wykorzystanie zasobów internetowych w pracy z dziećmi/uczniami
Maria Skłodowska-Curie
Organizacja i zarządzanie
Prawa dziecka
Doradztwo zawodowe a niepełnosprawność
Osoby niepełnosprawne w szkole i na rynku pracy
Mój warsztat pracy: Edukacja matematyczna w przedszkolu
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Folklor w nauczaniu dzieci i młodzieży
Tajna organizacja nauczycielska - (1939 - 1945)
Odmienna metoda nauki czytania i pisania
Ocenianie kształtujące, które pomaga w uczeniu się
Jak pracować z dzieckiem leworęcznym z zaburzonym rozwojem lateralizacji
Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
Rok szkolny 2014/2015 ROKIEM SZKOŁY ZAWODOWCÓW
Dopalacze
Edukacja regionalna
Opieka nad dzieckiem osieroconym
Jan Karski - życie i twórczość
Nadzór pedagogiczny
Jan Paweł II
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
Egzamin gimnazjalny - pomoce dydaktyczne
Matura - pomoce dydaktyczne
Henryk Oskar Kolberg
Henryk Oskar Kolberg zest.2
Rok szkolny 2013/14 - Rok szkoły w ruchu
Biblioteka w publikacjach
Sytuacja młodych na rynku pracy
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
Indywidualizacja procesów nauczania
Beletrystyka na świąteczny czas
Słońce, wiatr, woda - energią dla wszystkich - nowości biblioteczne
Janusz Korczak - zestawienie tematyczne
Podręczniki 2011
Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci.
Ocenianie kształtujące.
Uczeń zdolny. Narzędzia identyfikacji uczniów zdolnych.
Dziecko leworęczne. Lateralizacja
Ekologia w zbiorach biblioteki
Motywowanie nauczycieli do pracy
Nowy nadzór pedagogiczny
Poradnictwo zawodowe 2010
Agresja w cyberprzestrzeni
200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina
Innowacje pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą
Skierniewice wczoraj i dziś