Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.Newsletter BIBNEWS https://creskierniewice.edu.pl/bpskierniewice


Klauzula informacyjna newsletter biblioteka

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) - dalej RODO ? informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice [dalej - Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez Dyrektora, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: crewl@creskierniewice.edu.pl
Dane Administratora Danych Osobowych Ewa Żuchowska, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem "CRE Skierniewice" lub pisemnie na adres administratora
Cel i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia newslettera w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Odbiorcy danych osobowych podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności hostingodawca, dostawcy oprogramowania, usług technicznych i organizacyjnych
Przekazywanie danych osobowych poza EOG Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe są przechowywane przez okres prenumeraty
Prawa związane z danymi osobowymi
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia newslettera.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowaniaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z usługi newslettera.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach informacji o jej bieżącej działalności, zasobach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.*