Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Nabór kandydatów na autorów oraz recenzentów materiałów konkursowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

osoba pisze piórem na kartce

Trwa nabór kandydatów na autorów oraz recenzentów materiałów konkursowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 z następujących przedmiotów:

 

 1. język polski,
 2. język angielski,
 3. język francuski,
 4. język niemiecki,
 5. język hiszpański,
 6. historia,
 7. matematyka
 8. fizyka,
 9. chemia,
 10. geografia,
 11. biologia.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują w załącznikach oraz  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakładkach Komunikaty oraz Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024.

 

Nabór trwa do 14 czerwca 2024 r.

Wiosenne Spotkania Metodyczne 2024

Przemówienie Pani Dyrektor Marzenny Piwowar-Zrazek

Szczegółowy program PDF 492 KB

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyły się Wiosenne Spotkania Metodyczne, które są cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Tematyka tegorocznego spotkania to „Nowe pokolenie w progach szkoły. Jak pracować z Generacją Alfa?”. Konferencję otworzyły Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i Ewa Szymczyk, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach. Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka w wydarzeniu reprezentowała Aleksandra Gruczalska.

 

Motywem przewodnim spotkania była Generacja Alfa – czyli uczniowie, którzy uczęszczają do szkół i są pierwszym pokoleniem, które urodziło się w pełnej erze cyfrowej oraz stanęło w obliczu nowych wyzwań. „Alfy” żyją w czasach komunikacji on-line, co wpływa na ich postawy interpersonalne. Zatem konieczna jest nauka właściwej pracy z tymi uczniami, rozumienie ich emocji, a także nawigowanie w świecie rzeczywistym i wirtualnym, z równoczesnym rozwijaniem u nich umiejętności komunikacji twarzą w twarz, empatii i budowania zdrowych relacji społecznych. Program Wiosennych Spotkań Metodycznych powstał w poczuciu odpowiedzialności za dobrostan tych młodych ludzi jak i ich ochronę. Tematy wystąpień zostały poświęcone problemom i wyzwaniom, które stały się codziennością dla nauczycieli, w ich pracy z uczniami. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych oraz nauczyciele i specjaliści z rejonu działania Centrum oraz z województw ościennych. Wysłuchali oni wystąpienia dr Aleksandry Stankiewicz, adiunkta Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na temat „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów z Generacji Alfa?” oraz wykładu dr Anny Traut-Seligi, prof. ANSB pt. „Stąpając po kruchym lodzie – jak przekazać naszym uczniom wiedzę o stanie świata nie wywołując u nich stresu”.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego w Centrum, Łukasz Wojenka, zaprosił uczestników konferencji do wykonania ćwiczeń. Przedstawił krótkie techniki relaksacyjne, które mogą być przydatne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Kolejne wystąpienia podejmowały tematykę sztucznej inteligencji i jej zastosowania w pracy nauczyciela. Osobami prowadzącymi ten panel byli Magdalena Mikulczyk, Teresa Uszyńska i Robert Gruszewski, nauczyciele-konsultanci Centrum. W końcowej części konferencji Anna Garstka, nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego przedstawiła prezentację pt. „Język angielski – uniwersalny język przyszłości. Łódzkie dwujęzyczne”.

Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel-doradca metodyczny historii i wos oraz moderator konferencji zaprosiła uczestników wydarzenia do udziału w dyskusji i wymiany doświadczeń pedagogicznych w zakresie tematyki wiodącej. Podsumowania konferencji dokonała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum i podziękowała wszystkim prelegentom, uczestnikom przedsięwzięcia oraz JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dr Elżbiecie  Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB za gościnność i konstruktywną współpracę.

XX Sympozjum Naukowe “Czy da się uczyć wiary w szkole?”

mężczyzna trzyma biblię w rękach

16 maja 2024 roku w Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu przy ul. Seminaryjnej 6, odbyło się XX Sympozjum Naukowe pn. “Czy da się uczyć wiary w szkole?”.

 

Ważnym elementem wydarzenia był panel pt. „Lekcja religii w oczach katechety i ucznia – ocena i oczekiwania”, który poprowadził ks. dr Roman Sękalski, a wzięli w nim udział katecheci i uczniowie ze szkół w Diecezji Łowickiej.

 

Więcej o wydarzeniu na stronie: radiovictoria.pl

Piknik Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Wsparcia Rodziny

Dzieci bawiące się na pikniku

W dniu 16 maja 2024 r. na terenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbył się Piknik Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Wsparcia Rodziny.

 

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej.

 

Centrum reprezentowali Pani Sara Bolek, nauczyciel-bibliotekarz oraz Pan Radosław Małkus, wicedyrektor Centrum. Piknik był okazją nie tylko do świetnej zabawy z najmłodszymi, ale także do wymiany doświadczeń pedagogicznych, rozmów ze specjalistami oraz rodzicami. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Annie Gos-Bartosiewicz, za zaproszenie do współpracy i składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 15-lecia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wiosenne Spotkania Metodyczne

Plakat Wiosenne Spotkania Metodyczne

Wiosenne Spotkania Metodyczne

Nowe pokolenie w progach szkoły. Jak pracować z Generacją Alfa?

 

Termin i miejsce

16 maja 2024 roku, godz. 15:30 – 19:00

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego,

ul. Stefana Batorego 64F, aula F242, Skierniewice

 

obraz ikony PDF

Szczegółowy program PDF
Rozmiar: 492 KB

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 505 392 412 wew. 250

Laureaci konkursu literackiego pt. “Zasmakuj w Bibliotece – najlepsze opowiadanie z tytułów książek”

otwarta książka leży na stole
plakat informujący o wynikach konkursu literackiego

Przedstawiamy listę laureatów konkursu literackiego pt. “Zasmakuj w Bibliotece – najlepsze opowiadanie z tytułów książek”.

 

I miejsce – Maria Skrzypińska

II miejsce – Stanisław Żmijewski

III miejsce – Maja Wiechno

 

Laureatom serdecznie gratulujemy. Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Maria Skrzypińska PDF 73 KB

Stanisław Żmijewski PDF 62 KB

Maja Wiechno PDF 261 KB

III Wojewódzki Konkurs Piosenki o Zdrowiu

plakat III wojewódzkiego konkursu piosenki o zdrowiu

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach

Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. w Skierniewicach

zapraszają

 

przedszkolaków oraz uczniów szkół i placówek oświatowych województwa łódzkiego do udziału w

 

III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PIOSENKI O ZDROWIU

 

który odbędzie się 4 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina

w Skierniewicach, ul. Prymasowska 6

 

Regulamin konkursu PDF 239 KB

Interesująca konferencja w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

zdjęcie uczestników konferencji "Innowacyjna technologia produkcji kukurydzy na ziarno"

W dniu 10 maja 2024 r.  Katarzyna Mańkowska nauczyciel-konsultant uczestniczyła w konferencji podsumowującej I etap projektu „Innowacyjna technologia produkcji kukurydzy na ziarno”, który realizuje Grupa Operacyjna Krzemowe Ziarno. W jej skład wchodzą: Łódzki Ośrodek  Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz rolnik Marcin Chajdas.

 

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem zastępcy dyrektora ŁODR Włodzimierza Lewandowskiego, który przywitał wszystkich uczestników spotkania.

Głównym prelegentem konferencji i mówcą, który wygłosił dwa bardzo interesujące wykłady był dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW.

Tematem pierwszego wykładu były „Możliwości wykorzystania krzemu do nawożenia roślin rolniczych”, a drugiego „Efekty stosowania nawozu doglebowego SiGS i nawozu dolistnego Barrier Si-Ca w uprawie kukurydzy na ziarno”.

Następnie mgr inż. Monika Szadkowska i mgr inż. Justyna Warszawska z ŁODR przedstawiły temat „Współpracy Grup Operacyjnych EPI w ramach WPR na lata 2023-2027”.

 

Prezentowane przez prelegentów zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i  wywołały wiele pytań. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości byli:  Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Łodzi, reprezentowany w osobie swojego zastępcy,  członkowie instytutów naukowo – badawczych, nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z  przedstawicielami uczniów z ZSP nr 2 w Łowiczu i ZSP nr 1 w Bratoszewicach oraz rolnicy.

 

Tematyka wydarzenia posłuży wspieraniu nauczycieli branż zawodowych związanych min. z techniką, rolnictwem i przedsiębiorczością. Przełoży się na konstruktywną współpracę szkół kształcących w zawodach województwa łódzkiego. Prezentowane bogate materiały edukacyjne pozwolą na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli ww. branż zawodowych.

 

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli serdecznie zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach https://creskierniewice.edu.pl/  gdzie znajdziecie Państwo bardzo ciekawą listę szkoleń,  bogatą ofertę pomocy w szerokiej palecie zagadnień i przedmiotów oraz wsparcie kompetentnej kadry nauczycieli-doradców metodycznych i nauczycieli-konsultantów. Zachęcamy również do odwiedzania i korzystania z bogatych zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach wraz z jej Filiami w Brzezinach, Łowiczu i  Rawie Mazowieckiej oraz zapoznania się z ich ofertą edukacyjną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Katarzyna Mańkowska

 

Więcej zdjęć na portalu Facebook

 

Wystawa multimedialna MONTE CASSINO–BITWA NARODÓW

Wystawa multimedialna MONTE CASSINO– BITWA NARODÓW plakat

80 lat temu we Włoszech stoczono bitwę o Monte Cassino. Uczestniczyło w niej setki tysięcy żołnierzy z dziesięciu ówczesnych państw. Pozycje niemieckie atakowali Francuzi, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Polacy, Amerykanie, Brytyjczycy, Włosi oraz wojskowi z Unii Południowej Afryki.

 

Zapraszamy w multimedialną podróż śladami bohaterów tamtych dni!

 

*Chęć obejrzenia wystawy należy zgłaszać pod adresem viaculturae@int.pl, ponieważ firma obsługująca wystawę prowadzi harmonogram pokazów dla odwiedzających (szczególnie w przypadku szkół, żeby nie kumulowały się klasy).

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali”

uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Wigry

W dniach 9-11 maja 2024 roku na Wigrach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą “Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali”, zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Fundację Wigry Pro oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Wydarzenie skierowano do dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, członków Ogólnopolskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Historia – nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz innych osób zainteresowanych tematyką praktycznych rozwiązań edukacyjnych w zakresie historii, umocnienia roli rodziny w rozpowszechnianiu wartości chrześcijańskich w Europie, wychowania w perspektywie wielokulturowości i cywilizacji cyfrowej. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach reprezentowała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum.

 

Więcej informacji na stronie https://cen.suwalki.pl/