Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Aktywni zdalnie. Przygotowanie i wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Plakat projektu "Aktywni zdalnie"

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Zapraszamy nauczycieli z powiatów: rawskiego, łowickiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice do udziału w grancie Aktywni zdalnie” realizowanego w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER.

Czas realizacji Projektu: IV-XI

Szkolenie: obejmuje 12 modułów tematycznych (53 godz.):

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 3.  Metodyka edukacji zdalnej
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 7. Zoom
 8. Microsoft Teams
 9. Google Meet
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Forma prowadzenia zajęć: zdalna

Materiały szkoleniowe: wg programu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Materiały poszkoleniowe: opracowanie ORE w Warszawie

Udział w grancie: bezpłatny, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Zasady zaliczenia szkolenia: opracowanie w grupie materiału edukacyjnego (np. scenariusza lekcji lub zadania, sylabusa, …) do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym.
Materiały złożą się na zwartą publikację wydaną pod patronatem ORE w Warszawie. Praca nad materiałem będzie wspierana indywidualnymi i grupowymi konsultacjami.

Zgłoszenia: online do 22 marca 2021r.

Nr formy: 221

Tytuł: Aktywni zdalnie. Przygotowanie i wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Kontakt:

Monika Zdrojewska: m.zdrojewska@wodnskiernie.nazwa.pl tel.: 46/833 20 04
Marek Rawski:
m.rawski@wodnskierniewice.eu tel.: 46/833 20 04

Do pobrania