Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

II Wojewódzki Konkurs Piosenki o Zdrowiu

II wojewódzki konkurs piosenki o zdrowiu - uczestnicy

II woj. konkurs piosenki o zdrowiu14 czerwca 2023 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach odbył się II WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU. Konkurs miał na celu:

  • promowanie i popularyzowanie piosenek o zdrowiu i zdrowym trybie życia dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów wokalnych i wychowawczych,
  • wymianę doświadczeń muzycznych wśród dzieci,
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach a współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego i Waldemar Flajszer Łódzki Kurator Oświaty. Swoją obecnością organizatorów i uczestników Konkursu zaszczycili Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice, dr Barbara Dembowska Prorektor ds. kształcenia Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, profesor ANSB oraz dr Joanna Soin Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, prof. ANSB.

W konkursie wzięło udział 22 (na 23 zgłoszonych) dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół z terenu województwa łódzkiego wraz z nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami.

Uczestnicy rywalizowali w trzech grupach wiekowych: młodszej (6-10 lat), średniej (11-14 lat) oraz starszej (15-17 lat). W jury zasiadał Pan Mariusz Sowa, Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach jako przewodniczący, Agnieszka Szczech starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach oraz Joanna Majewska nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach. Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek oraz członkowie jury wręczając dyplomy i nagrody gratulowali wszystkim biorącym udział w konkursie, podkreślając bardzo wysoki poziom prezentowany przez dzieci.

Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadał Siniša Kasumović. Całość przeglądu poprowadziła Marzenna Piwowar-Zrazek Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, która na zakończenie podziękowała Sławomirowi Trochonowiczowi Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach i wszystkim pracownikom szkół muzycznych oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach za pomoc w organizacji i prowadzeniu konkursu. Podziękowania skierowała do licznie zgromadzonych gości i sponsorów, którymi byli Łódzki Kurator Oświaty, Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Urząd Miasta Skierniewice, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach właściciel sklepu spożywczego Nell w Skierniewicach.

Nagrody w konkursie otrzymali:

KATEGORIA I

I MIEJSCE – Aleksander Zawadzki z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu za piosenkę „O zdrowiu”

II MIEJSCE – Anna Sitarek z Przedszkola nr 13 w Skierniewicach za piosenkę „Pij mleko”

III MEJSCE – Lena Michalska z Przedszkola nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

KATEGORIA II

I MIEJSCE – Michalina Wysocka ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach za piosenkę „Organizm w dobrym nastroju”

II MIEJSCE – Michalina Marusiak ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

III MIEJSCE – Marcelina Zając ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach za piosenkę „O zdrowiu”

KATEGORIA III

I MIEJSCE – Marcel Mika – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu za piosenkę „Najwięcej witaminy”

II MIEJSCE – Noemi Rykała – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach za piosenkę „Wody mi daj”

Wszystkich pozostałych uczestników konkursu za ich prezentacje sceniczne Jury nagrodziło wyróżnieniami. Otrzymali je:

KATEGORIA I

Zuzanna Miklas z Przedszkola w Bełchowie za piosenkę „Sałatka”

Julia Kozłowska z Przedszkola nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu za piosenkę „Dbam o zdrowie”

Adam Wojenka z Przedszkola nr 10 w Skierniewicach za piosenkę „Lekcja zdrowia”

KATEGORIA II

Kalina Pejska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej za piosenkę  „O zdrowiu”

Blanka Cichal ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

Maja Michalska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze za piosenkę „Oj dana, dana”

Natalia Żyto ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi  w Łowiczu za piosenkę „O zdrowiu”

Wojciech Sumiński ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za piosenkę „O zdrowej wodzie”

Oliwia Zwolińska ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach za piosenkę „O zdrowiu”

Ala Witkowska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie za piosenkę „Owocowy karnawał”

Pola Witkowska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie za piosenkę „Mleko najlepsze na świecie”

Maja Rozpara ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za piosenkę „O zdrowiu”

Julia Patyńska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku za piosenkę „Śmiech to zdrowie”

Aleksander Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

https://lowicz24.eu/artykul/sukces-ucznia-ii-lo-w/1446648

Więcej informacji na portalu Facebook

 

Wiosenne spotkania metodyczne

Wiosenne Spotkania Metodyczne

Program (PDF 1 MB)

13 kwietnia  2023 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach odbyły się WIOSENNE SPOTKANIA METODYCZNE „Doradca metodyczny inspiratorem procesu optymalizacji dobrostanu nauczyciela i ucznia”, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych. Swoją obecnością organizatorów i uczestników Wiosennych Spotkań Metodycznych zaszczycił Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek.

Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, Dyrektor Centrum, przybliżyła pracę placówki. Podkreśliła, że  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest profesjonalną placówką zajmującą się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Przedstawiła realizatorów zadań statutowych w Centrum: nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych różnych specjalności.

Pierwsza prelegentka dr hab. nauk społecznych, Magdalena Woynarowska z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wygłosiła wykład na temat „Nauczycielu zadbaj o swój dobrostan”. Pani dr hab. Magdalena Woynarowska wskazała ważne elementy wchodzące w skład dobrostanu oraz niezwykle ciekawe ćwiczenia, które pomagają budować dobrostan. Na zakończenie swojego wystąpienia prelegentka zachęciła uczestników Wiosennych Spotkań do stosowania na co dzień psychologii pozytywnej.

Kolejnym punktem programu było seminarium na temat Depresja nastolatków, jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?, które przeprowadziła Anna Ciesielska, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Pani pedagog zwróciła uwagę na poważny problem występujący nie tylko u dorosłych, ale również wśród nastolatków. W wystąpieniu omówiła, jak  zrozumieć i zaakceptować depresję młodego człowieka oraz właściwie na nią zareagować.

Następnie odbyła się prezentacja – „Laboratoria przyszłości” w wykonaniu  Roberta Gruszewskiego, nauczyciela-konsultanta ds. informatyki, Magdaleny Mikulczyk, nauczyciela-konsultanta ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Barbary Maciejak, konsultanta ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Katarzyny Wasztan, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach. W ciekawy sposób przedstawili:

Modelowanie 3D z wykorzystaniem programu Tinkercad,

Długopis 3D w edukacji i rewalidacji,

Wykorzystanie robota Photon na zajęciach.

Podkreślili,  że dzięki Laboratoriom Przyszłości szkoły coraz bardziej przypominają szkoły marzeń współczesnych uczniów. Drukarki i długopisy 3D oraz roboty – to tylko niektóre z nowoczesnych sprzętów, które zapewniają uczniom naukę przez zabawę z użyciem nowych technologii, inspirując ich do rozwijania swoich pasji.

W kolejnej części spotkania nastąpiła rekomendacja podręcznika do języka polskiego dla szkół podstawowych przez autorki – Jagodę Najmanowicz-Michalak, nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach oraz Magdalenę Biskupską, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Autorki podręcznika w interesujący sposób opowiedziały o tym, jak napisać podręcznik dla uczniów, jakie wyzwania czekają na  osoby podejmujące się tego niezwykle ciekawego, ale jednocześnie trudnego zadania.

W końcowej części plenarnej Pani Maria Biernat, nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zaprosiła do Sieci współpracy i samokształcenia. Krótko przedstawiła istotę działania sieci i  sieci funkcjonujące w Centrum.

Na podsumowanie Wiosennych Spotkań Metodycznych Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek wraz z wicedyrektorem Radosławem Małkusem skierowali podziękowania do Pani Marioli Oporskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za ogromną pomoc w realizacji przedsięwzięcia, jak również do prelegentów i zgromadzonych gości. Podziękowania skierowano także do nauczycieli-doradców metodycznych.

Po części głównej uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skorzystania z udziału w zaproponowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych konsultacjach.

II Forum Edukacyjne „RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

2forum

24 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyło się II Forum Edukacyjne „RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego.
Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół branżowych, pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia zawodowego. W Forum wzięło udział około 350 osób.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w osobie prof. dr. hab. Roberta T. Ptaszka oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera.
Swoją obecnością organizatorów i uczestników Forum zaszczyciło wielu znamienitych gości: w imieniu Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka,
Zofia Ulińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice, Łukasz Chłądzyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ŁodziUrszula Bilska – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania  Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach wraz z pracownikami, Irena Maria Lesiak Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach wraz z Joanną Paćkowską starszym wizytatorem, Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach,
Izabela Haczykowska-Wilk, Aneta Ruta, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,

Anna Kobyłecka, Agnieszka Machaj,  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach,

Beata Moszczyńska, Kamila Żebrowska,  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej,

Krzysztof Baranowski, pracownik Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach,

Urszula Adamczyk  Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Skierniewicach.

Forum otworzyli Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek oraz dr Daniel Stos Prorektor ds. ogólnych i rozwoju, prof. ANSB.

Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, Dyrektor Centrum, powiedziała, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska edukacyjnego podczas Forum podjęto tematykę kształcenia zawodowego w systemie kształcenia przez całe życie. Podkreśliła, że odrodzenie prężnie funkcjonującego kształcenia zawodowego jest konieczne dla rozwoju naszego kraju. Edukacja, kształcenie przez całe życie, aktywność zawodowa ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej. Ogromną rolę w podjęciu decyzji odnośnie wyboru właściwego zawodu lub pracy mają rodzice, nauczyciele i doradcy zawodowi.

Celem głównym Forum było wspieranie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Uczestnicy Forum pogłębili wiedzę na temat zmian w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie, wymienili doświadczenia w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami. Forum było przestrzenią do wymiany informacji pomiędzy szkołami, instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Przedsięwzięcie zrealizowano w 3 odsłonach: wykładowej, wystawowej i warsztatowej.

Wśród prelegentów części wykładowej byli:

dr Grażyna Cęcelek, prof. Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, wygłaszając wykład nt. Doradztwo zawodowe szansą kariery zawodowej.

Halina Cyrulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z Bernadetą Wolak, Inspektorem Departamentu poruszyły zagadnienia związane z Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 w edukacji i Lifelong Learning (LLL).

Martyna Kruszyńska-Ostrowska, dr Dorota Nawrat-Wyraz, Regionalne Liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, wygłosiły wykład nt. Od umiejętności do kwalifikacji – ZSK w praktyce.

Małgorzata Karbowiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach, Bożena Wiercioch, Zastępca Dyrektora, przybliżyły w swoim wystąpieniu edukację zawodową uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach.

Marta Węglarska, Specjalista ds. szkoleń ZPOW Agros Nowa Sp. z o. o Sp.k Łowicz oraz Agnieszka Golan, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, przybliżyły tematykę Klas patronackich. Wskazywały korzyści dla uczniów wynikające ze współpracy szkoły z zakładem pracy.

Katarzyna Jochym, Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie, omówiła rolę rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka.

Kinga Kwiatkowska, Kierownik Biura Karier Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego oraz dr Piotr Miller, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego zaprezentowali energetyzujący wykład pn. Metafory kariery – społeczne oczekiwania a rzeczywistość rynku pracy.

Równie interesujące były prezentacje szkół, które odnosiły się do rozwoju zawodowego uczniów w projektach międzynarodowych. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele:

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Zespołu Szkół w Głuchowie

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach

Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie.

Zainteresowaniem uczestników Forum cieszyła się strefa warsztatowa, w której organizatorzy zaproponowali warsztaty metodyczne pn. Zasady Planu Daltońskiego a kształtowanie kompetencji niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zawodowego. Szkolenie przeprowadziły: Emilia Leśniewska, Elżbieta Zaleta, Jagoda Przybysz. Zajęcia skierowane były do nauczycieli oraz doradców zawodowych. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z założeniami teoretycznymi koncepcji daltońskiej w edukacji formalnej. Praktyczna część skupiła się na zaprezentowaniu realizacji wybranego obszaru tematycznego zgodnie z zasadami planu daltońskiego i wspólnej refleksji nad możliwościami implikacji założeń teoretycznych planu daltońskiego na kolejnych etapach edukacyjnych. Podejmowane działania ukierunkowane były na pracę na zasobach, wykorzystaniu posiadanych talentów i wspieraniu takich kompetencji jak: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i zdolność do refleksji nad własnym działaniem.

Kolejna część Forum to strefa wystawowa czyli Festiwal zawodów i kwalifikacji. W tej części Forum miała miejsce prezentacja szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Łódzkie a także szkół/placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatów łowickiego, skierniewickiego, rawskiego.

Ponadto Forum ubogaciła prezentacja wyposażenia i funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego koordynowana przez dr Joannę Soin, Dziekana Kolegium Medyczno–Przyrodniczo-Technicznego, prof. ANSB.

Przerwę kawową zorganizowała młodzież Zespołu Szkół w Głuchowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w osobach Marii Marcinkiewicz, Katarzyny Jochym, Honoraty Staszewskiej oferując zdrowe przekąski i własne wypieki cukiernicze. Ponadto uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach częstowali gości Forum własnoręcznie przygotowanymi kanapkami oraz sałatkami.

Na zakończenie Forum Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek wraz z wicedyrektorem Radosławem Małkusem podziękowali JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, dr Elżbiecie Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB, prorektorowi ds. kształcenia, dr Barbarze Dembowskiej, prof. ANSB oraz dr Teresie Janickiej-Panek, prof. ANSB i wszystkim pracownikom Uczelni oraz Centrum za pomoc w organizacji i prowadzeniu Forum. Podziękowania skierowano również do prelegentów i licznie zgromadzonych gości.

Konferencja: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?

slider-konf

15 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyła się konferencja Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?, której organizatorem był Instytut Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego przy współpracy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach.

Konferencję otworzyli Jej Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, prof. ANSB, dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, która powitała wszystkich gości oraz wskazała na znaczenie podjętego w trakcie konferencji tematu. W imieniu współorganizatora głos zabrała Marzenna Piwowar-Zrazek dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Pierwszym prelegentem, który wskazywał na potrzebę rozmowy o wartościach w wychowaniu był dr Mirosław Wójcik, wykładowa ANSB. Już sam tytuł wystąpienia dr. Wójcika Wołanie o wartości! Alarm dla współczesnego wychowania, podkreślał istotę tematyki wiodącej. Prelegent zwrócił uwagę na to, że współcześnie żyjemy w świecie wielu sprzecznych wartości. Podkreślił jak trudno dzisiaj kierować się w życiu uniwersalnymi wartościami, a wielu młodych ludzi gubi się, nie dostając jasnych wskazówek i jednoznacznych przykładów.

Kolejna prelegentka Hanna Jastrzębska-Gzella, profesor oświaty, edukatorka dramy w swoim wystąpieniu pt. Drama – modelowanie zachowań ucznia w wychowaniu do wartości podzieliła się autorskimi działaniami i doświadczeniami w pracy metodą dramy, jako jednej z metod przekazywania młodemu człowiekowi wartości. Prelegentka od wielu lat stosuje dramę w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest założycielką Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy. Zaprezentowała założenia metodyczne tej metody oraz wskazała na literaturę jako bardzo dobre narzędzie do wykorzystania w dramie. W swojej pracy, do niektórych zajęć, wykorzystywała również literaturę Doroty Combrzyńskiej-Nogali, pisarki która była gościem specjalnym konferencji. Spotkanie z gościem – Dorotą Combrzyńską-Nogalą – poprowadził dziennikarz łódzkich i skierniewickich mediów Łukasz Saptura. Tematem przewodnim spotkania z pisarką była rola literatury w wychowaniu do wartości. Dorota Combrzyńska-Nogala w swoich książkach często odnosi się do wartości, a jej bohaterami są dzieci, których losy uwikłane są w trudną historię dwudziestego wieku. W swoim dorobku ma książki, które ukazały się w cyklu: Wojny dorosłych historie dzieci. Pisarka podzieliła się warsztatem pracy, w jaki sposób dociera do losów swoich bohaterów. W trakcie rozmowy wybrzmiały wartości, które we współczesnym świecie są niezbędne aby dzieci i młodzież mogły się w nim odnaleźć i bezpiecznie żyć, to między innymi otwartość, tolerancja, umiejętność tworzenia więzi, zaufanie, odwaga cywilna. Autorka wskazała również w czym upatruje kryzys wartości wśród młodego pokolenia, głównie w samotności, wykluczeniu, przemocy w mediach, braku prawidłowych więzi w rodzinie.

Zakończeniem części plenarnej konferencji był występ studentów kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowany pod kierunkiem wykładowców ANSB dr Jolanty Flanz i mgr Agnieszki Gołębieskiej – Wesołowskiej. Na część artystyczną składały się wiersze i piosenki, które odnosiły się do wartości.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty: Dramowe drogowskazy w wychowaniu do wartości poprowadzone przez Hannę Jastrzębską-Gzellę oraz Plan Daltoński jako narzędzie kształtowania cennych dla dzieci i młodzieży kompetencji oraz wartości wychowawczych” poprowadzone przez Jagodę Przybysz, Emilię Leśniewską oraz Elżbietę Zaletę.

Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i specjalnych, psychologów, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wartości w wychowaniu. W konferencji wzięło udział około 120 osób.

Wydarzenie prowadziła dr Elżbieta Woźnicka, prof. ANSB, która na zakończenie konferencji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

Fotorelacja