Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Konferencja „Ocenianie wspierające rozwój ucznia w szkolnictwie zawodowym”

W dniu 12 czerwca 2024 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w ramach projektu “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych odbyła się konferencja pod hasłem „Ocenianie wspierające rozwój ucznia w szkolnictwie zawodowym”.

 

Celem konferencji było zaprezentowanie nowoczesnych metod oceniania, które wspierają rozwój uczniów, podnoszą ich motywację do nauki oraz przygotowują ich do wymagań rynku pracy.

 

Wydarzenie skierowane było do dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, studentów.

 

Konferencję otworzyła dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Marzenna Piwowar-Zrazek. dr Magdalena Ustaborowicz – koordynator projektu “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, zapoznała uczestników konferencji z inicjatywą utworzenia Systemu Doradztwa Zawodowego będącego częścią ww. projektu. Gościem wydarzenia była m.in. Maria Irena Lesiak, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, która podkreśliła funkcję oceniania i obowiązki nauczycieli w tym zakresie.

 

Kolejne punkty konferencji to wykłady:

  • (Nie) zwykłe ocenianie, które pomaga w rozwijaniu szkolnej wiedzy i kompetencji zawodowych – Małgorzata Ostrowska, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
  • Czego uczymy uczniów przyjmując określone strategie oceniania wewnątrzszkolnego? Ocenianie jako element ukrytego programu szkoły – dr Anna Abramczyk, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Ocenianie wspierające uczenie się – Joanna Walczak, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
  • System oceniania a trajektorie zawodowe – analiza wpływu na ścieżki kariery – Kinga Kwiatkowska, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
  • Gamifikacja – jej rola w rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych – Piotr Klimczyk, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

W wydarzeniu udział wzięło 100 osób. Konferencja, tłumaczona na Polski Język Migowy, była także transmitowana na żywo. Zapis konferencji znajduje się na kanale YouTube: zapis konferencji.

III Wojewódzki Konkurs Piosenki o Zdrowiu

Chłopiec w słomkowym kapeluszu śpiewa trzymając mikrofon. Obok niego kosz z owocami i warzywami. W tle fortepian.

W siedzibie Szkół Muzycznych w Skierniewicach odbył się  III Wojewódzki Konkurs Piosenki o Zdrowiu.

 

Wydarzenie zorganizowali Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Skierniewicach.

 

Przedsięwzięcie objęli honorowym patronatem Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Łódzki Kurator Oświaty Janusz Brzozowski.

Celem konkursu było promowanie i popularyzowanie piosenek o zdrowiu i zdrowym trybie życia dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów wokalnych i wychowawczych, wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, kształtowanie i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa.

 

Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i uczniów przedszkoli i szkół z terenu województwa łódzkiego, którzy przybyli 4 czerwca do Skierniewic wraz z nauczycielami, opiekunami i członkami swoich rodzin.

 

Konkurs poprowadziła Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum, zarazem Wojewódzki Koordynator Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

 

Występy młodych artystów oceniało jury pod przewodnictwem Sławomira Trochonowicza, dyrektora skierniewickich Szkół Muzycznych. W skład jury weszły ponadto: Agnieszka Szczech, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, koordynator ds. edukacji zdrowotnej oraz Justyna Łukasik, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.

 

Wśród gości konkursu, którzy oklaskiwali pokazy wokalne byli: Bogumiła Drozdowska, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach; dr Joanna Soin, Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, profesor ANSB; Aneta Stępień-Kwapisz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej;  Beata Trochonowicz, nauczyciel-oligofrenopedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Skierniewicach.

 

Uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe. Najliczniej, bo aż przez 23 dzieci, reprezentowana była kategoria 6-10 lat. W tej kategorii jury postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia. Do kategorii 11-14 lat zgłosiło się siedem uczestniczek, do kategorii 15-17 lat – troje wykonawców.

 

Lista laureatów:

 

Kategoria wiekowa 6-10 lat

I miejsce – Nikola Perestaj ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi,

II miejsce – Anna Sitarek ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach,

III miejsce – Eliza Nadulska z Przedszkola nr 13 w Skierniewicach.

Wyróżnienia I Stopnia – Jakub Graszka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach i Michalina Marusiak ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach.

Wyróżnienia II stopnia – Wojciech Stępniewski z Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu, Stanisław Dziemdziela z Gminnego Przedszkola w Makowie i Laura Lesiak z Przedszkola nr 7 „Wiosenka” w Łowiczu.

 

Kategoria wiekowa 11-14 lat

I miejsce – Wysocka Michalina ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach,

II miejsce – Aleksandra Myczka ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach,

III miejsce – Anna Masłocha ze Szkoły Podstawowej w Słupi.

 

Kategoria wiekowa 15-17 lat

I miejsce – Kacper Kita z Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach,

II miejsce – Noemi Rykała, ucząca się w Szkole w Chmurze,

III miejsce – Oliwia Olczyk z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.

 

Nagrody ufundowali: Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego, Janusz Brzozowski Łódzki Kurator Oświaty, Ewa Szymczyk, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Agnieszka Szczech, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel-konsultant, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Wojewódzki Koordynator Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.

 

Katering zapewnił Zespół Szkół w Głuchowie, który szczyci się prestiżowym wyróżnieniem jakim jest Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Uczennice klasy pierwszej z kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierownictwem Magdaleny Nester-Zielińskiej oraz Doroty Skorzyckiej przygotowały zdrowe przekąski, napoje i owoce.

Wiosenne Spotkania Metodyczne 2024

Przemówienie Pani Dyrektor Marzenny Piwowar-Zrazek

Szczegółowy program PDF 492 KB

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyły się Wiosenne Spotkania Metodyczne, które są cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Tematyka tegorocznego spotkania to „Nowe pokolenie w progach szkoły. Jak pracować z Generacją Alfa?”. Konferencję otworzyły Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i Ewa Szymczyk, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach. Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka w wydarzeniu reprezentowała Aleksandra Gruczalska.

 

Motywem przewodnim spotkania była Generacja Alfa – czyli uczniowie, którzy uczęszczają do szkół i są pierwszym pokoleniem, które urodziło się w pełnej erze cyfrowej oraz stanęło w obliczu nowych wyzwań. „Alfy” żyją w czasach komunikacji on-line, co wpływa na ich postawy interpersonalne. Zatem konieczna jest nauka właściwej pracy z tymi uczniami, rozumienie ich emocji, a także nawigowanie w świecie rzeczywistym i wirtualnym, z równoczesnym rozwijaniem u nich umiejętności komunikacji twarzą w twarz, empatii i budowania zdrowych relacji społecznych. Program Wiosennych Spotkań Metodycznych powstał w poczuciu odpowiedzialności za dobrostan tych młodych ludzi jak i ich ochronę. Tematy wystąpień zostały poświęcone problemom i wyzwaniom, które stały się codziennością dla nauczycieli, w ich pracy z uczniami. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych oraz nauczyciele i specjaliści z rejonu działania Centrum oraz z województw ościennych. Wysłuchali oni wystąpienia dr Aleksandry Stankiewicz, adiunkta Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na temat „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów z Generacji Alfa?” oraz wykładu dr Anny Traut-Seligi, prof. ANSB pt. „Stąpając po kruchym lodzie – jak przekazać naszym uczniom wiedzę o stanie świata nie wywołując u nich stresu”.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego w Centrum, Łukasz Wojenka, zaprosił uczestników konferencji do wykonania ćwiczeń. Przedstawił krótkie techniki relaksacyjne, które mogą być przydatne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Kolejne wystąpienia podejmowały tematykę sztucznej inteligencji i jej zastosowania w pracy nauczyciela. Osobami prowadzącymi ten panel byli Magdalena Mikulczyk, Teresa Uszyńska i Robert Gruszewski, nauczyciele-konsultanci Centrum. W końcowej części konferencji Anna Garstka, nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego przedstawiła prezentację pt. „Język angielski – uniwersalny język przyszłości. Łódzkie dwujęzyczne”.

Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel-doradca metodyczny historii i wos oraz moderator konferencji zaprosiła uczestników wydarzenia do udziału w dyskusji i wymiany doświadczeń pedagogicznych w zakresie tematyki wiodącej. Podsumowania konferencji dokonała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum i podziękowała wszystkim prelegentom, uczestnikom przedsięwzięcia oraz JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dr Elżbiecie  Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB za gościnność i konstruktywną współpracę.

III Forum Edukacyjne

Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor CRE WŁ w Skierniewicach, przemawia do zebranych w auli.

Kolejna edycja forum organizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach odbyła się pod hasłem: “Inspiracje, kariera, sukces – wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego”. Po raz pierwszy w łączonej formie – stacjonarnie i online. 

 

W piątek 15 marca ponad 150 uczestników gościło w progach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na III Forum Edukacyjnym. Dla chętnych, którzy nie mogli przybyć tego dnia do Skierniewic, uruchomiona została transmisja na kanale YouTube. Pełny zapis wydarzenia znajduje się TUTAJ.

 

Forum zostało przeprowadzone w ramach projektu “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, czyli projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 

Zebranych w auli uczelni powitała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wśród gości wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, byli m.in.: Beata Ozga-Flejszer, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Jarosław Chęcielewski, wiceprezydent Skierniewic, Aleksandra Chęcińska-Matusiak, inspektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych w Departamencie Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, dr Magdalena Ustaborowicz, główny specjalista tego wydziału – koordynator projektu na terenie województwa łódzkiego, Aleksandra Mięczakowska z Wydziału Doradztwa Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Zofia Kalisz, p.o. dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach oraz Przemysław Olczak, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Organizacja forum w sąsiadującej ze skierniewickim Centrum akademii jest kolejnym przykładem, że współpraca między placówkami układa się znakomicie. – Państwa liczna obecność wskazuje na to, że organizacja tego typu przedsięwzięć, o tej tematyce, jest niezwykle ważna – mówiła dr Barbara Dembowska, prof. ANSB, prorektor ds. kształcenia, zwracając się do zebranych w auli.

 

O założeniach projektu, który zajmuje się koordynacją działań LLL [skrót pochodzi od angielskiego sformułowania “lifelong learning”, czyli koncepcji uczenia się przez całe życie – przyp. red.] mówiła dr M. Ustaborowicz. – Celem projektu jest doskonalenie system edukacji – podkreśliła w swym wystąpieniu.

 

To, że forum odbywa się po raz trzeci, świadczy o tym, że jest bardzo potrzebne – mówiła Beata Ozga-Flejszer. – Ze względu na rozwój technologii, na zmieniający się świat musimy, wychodzić do młodzieży z doradztwem zawodowym, po to, aby w przyszłości nie byli wykluczeni i mogli znaleźć się na rynku pracy – dodała.

 

Z kolei Jarosław Chęcielewski odniósł swoją wypowiedź do wprowadzenia 9 lat temu zmian w zarządzania oświatą w Skierniewicach. Efektem jest, że co czwarty absolwent szkół podstawowych w mieście wybiera szkołę zawodową. – Naszym celem jest przesuwanie świadomości wyboru zawodu przez młodego człowieka jak najwcześniej. O ile dziś możemy mówić, że jest to wiek 17-18 lat, to nam zależało na tym, żeby był to wiek 14-15 lat – mówił wiceprezydent.

 

Następnie przyszedł czas na wystąpienia prelegentów. – Obojętnie jakie mamy kompetencje, róbmy to dobrze. Mamy być w czymś dobrzy – mówiła dr hab. Izabela Stańczyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Kolejnym prelegentem był dr hab., prof. ucz. Daniel Kukla, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. – Jeszcze 10-15 lat temu mówiłem studentom, że będziemy w ciągu dziesięciokrotnie zmieniać swój zawód. Dzisiaj stan wiedzy weryfikuje to. Czy będziemy zmieniać zawód? Pewnie nie, ale będziemy musieli zdobywać nowe kompetencje – mówił.

 

Natomiast Jacek Stojanowski, oligofrenopedagog, nauczyciel i wychowawca, autor książek, podręczników i materiałów edukacyjnych o tematyce doradztwa zawodowego, podkreślił, że warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o szacunku dla każdej pracy i każdego zawodu. – Należy mówić też o tych zawodach mniej spektakularnych, z którymi nie wiążą się sława i wielkie pieniądze – mówił prelegent.

 

Po przerwie kawowej wystąpiła dr Dorota Nawrat-Wyraz, ekspert-trener w projekcie “Kariera bez barier. Tranzycja na rynek pracy”. – Praktycznie nie mam spotkania ze studentami, kiedy po zajęciach nie podeszłyby do mnie młode osoby po poradę – mówiła, dając przykład, że są studenci, którzy mimo wybrania danego kierunku studiów nie są przekonani co do słuszności swego wyboru.

 

Tematyka kolejnego wystąpienia dotyczyła wyzwań, które czekają na doradców zawodowych w przyszłości. – Musimy zapewnić dostępność wszystkim uczniom, którzy uczęszczają do szkoły niezależnie od tego z jakim problemami fizycznymi, psychicznymi, czy innymi się zmagają – mówiła Joanna Jednoralska, trener, doradca zawodowy i pedagog.

 

Pod koniec nastąpiła zamiana ról. Prowadząca forum Kinga Kwiatkowska wcieliła się w rolę prelegenta. Mówiła o pokoleniu Z, czyli osobach urodzonych w latach 1990-1995. Opierała się na badaniach i swoich doświadczeniach kierownika Biura Karier Zawodowych ANSB, wykładowcy i prywatnej praktyki doradcy zawodowego. – To są ludzie, którzy szukają autorytetów, mentorów – pomocnej dłoni w okresie adaptacji – określiła jedną z potrzeb pokolenia Z przy podjęciu pracy.

Ostatnim akcentem forum był obiad. M. Piwowar-Zrazek wraz z Radosławem Małkusem, wicedyrektorem skierniewickiego Centrum, zapraszając na wspólny posiłek, podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w wydarzeniu. Okazali także wdzięczność za pomoc w jego realizacji władzom ANSB, pracownikom Uczelni i Centrum oraz firmie cateringowej.

Konferencja „Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa”

Prowadzący konferencję "Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa"

W środę 22 listopada w Hotelu Dworek w Skierniewicach odbyła się konferencja „Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa” zorganizowana przez Centrum Rozwoju Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i Akademię Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

 

Przedsięwzięcie skierowane było do dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego.

 

Celem wydarzenia było propagowanie założeń nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz zapoznanie z inicjatywą utworzenia Systemu Doradztwa Zawodowego będącego częścią projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, którego beneficjentem jest Województwo Łódzkie.

 

Swoją obecnością organizatorów i uczestników zaszczyciła Aleksandra Chęcińska-Matusiak z Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, dr Piotr Miller, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego, Kinga Kwiatkowska, Kierownik Biura Karier ANSB, Kierownik Biura Projektu, członek Senatu, członek Rady Kolegium, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Urszula Bilska, kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach.

 

Konferencje otworzyła Dyrektor Centrum Marzenna Piwowar-Zrazek i dr Barbara Dembowska, Prorektor ds. kształcenia, profesor ANSB. Spotkanie odbyło się w dwóch odsłonach.

W części wykładowej prelegentami byli dr Grażyna Cęcelek, prof. ANSB, wykład – „Doradztwo zawodowe jako ważny obszar procesu wychowania do przyszłości”, Marta Koch-Kozioł – „Kompetencje nowoczesnego doradcy… czyli jakie?”, Joanna Jednoralska – „Skuteczne doradztwo zawodowe. Odkrywanie pasji bez testów”.

 

Część warsztatową przeprowadziły dr Barbara Sikora, adiunkt ANSB, Marta Koch-Kozioł, temat – „Wyznaczanie celów: Kierunek na ścieżce sukcesu” oraz Joanna Jednoralska – „Co zamiast testów w doradztwie zawodowym?”

W końcowej części plenarnej Wicedyrektor Centrum Radosław Małkus zaprezentował założenia projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

 

Na podsumowaniu konferencji skierowano podziękowania do władz rektorskich ANSB, prelegentów, uczestników wydarzenia, właścicieli i pracowników Hotelu Dworek w Skierniewicach.

II Wojewódzki Konkurs Piosenki o Zdrowiu

II wojewódzki konkurs piosenki o zdrowiu - uczestnicy

II woj. konkurs piosenki o zdrowiu14 czerwca 2023 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach odbył się II WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU. Konkurs miał na celu:

  • promowanie i popularyzowanie piosenek o zdrowiu i zdrowym trybie życia dostosowanych do wieku wykonawców, ich walorów wokalnych i wychowawczych,
  • wymianę doświadczeń muzycznych wśród dzieci,
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności współzawodnictwa.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach a współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego i Waldemar Flajszer Łódzki Kurator Oświaty. Swoją obecnością organizatorów i uczestników Konkursu zaszczycili Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice, dr Barbara Dembowska Prorektor ds. kształcenia Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, profesor ANSB oraz dr Joanna Soin Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, prof. ANSB.

W konkursie wzięło udział 22 (na 23 zgłoszonych) dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół z terenu województwa łódzkiego wraz z nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami.

Uczestnicy rywalizowali w trzech grupach wiekowych: młodszej (6-10 lat), średniej (11-14 lat) oraz starszej (15-17 lat). W jury zasiadał Pan Mariusz Sowa, Kierownik Sekcji Instrumentów Dętych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach jako przewodniczący, Agnieszka Szczech starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach oraz Joanna Majewska nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach. Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek oraz członkowie jury wręczając dyplomy i nagrody gratulowali wszystkim biorącym udział w konkursie, podkreślając bardzo wysoki poziom prezentowany przez dzieci.

Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadał Siniša Kasumović. Całość przeglądu poprowadziła Marzenna Piwowar-Zrazek Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, która na zakończenie podziękowała Sławomirowi Trochonowiczowi Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Skierniewicach i Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Skierniewicach i wszystkim pracownikom szkół muzycznych oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach za pomoc w organizacji i prowadzeniu konkursu. Podziękowania skierowała do licznie zgromadzonych gości i sponsorów, którymi byli Łódzki Kurator Oświaty, Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Urząd Miasta Skierniewice, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach właściciel sklepu spożywczego Nell w Skierniewicach.

Nagrody w konkursie otrzymali:

KATEGORIA I

I MIEJSCE – Aleksander Zawadzki z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Jaś i Małgosia” w Łowiczu za piosenkę „O zdrowiu”

II MIEJSCE – Anna Sitarek z Przedszkola nr 13 w Skierniewicach za piosenkę „Pij mleko”

III MEJSCE – Lena Michalska z Przedszkola nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

KATEGORIA II

I MIEJSCE – Michalina Wysocka ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach za piosenkę „Organizm w dobrym nastroju”

II MIEJSCE – Michalina Marusiak ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

III MIEJSCE – Marcelina Zając ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach za piosenkę „O zdrowiu”

KATEGORIA III

I MIEJSCE – Marcel Mika – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu za piosenkę „Najwięcej witaminy”

II MIEJSCE – Noemi Rykała – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach za piosenkę „Wody mi daj”

Wszystkich pozostałych uczestników konkursu za ich prezentacje sceniczne Jury nagrodziło wyróżnieniami. Otrzymali je:

KATEGORIA I

Zuzanna Miklas z Przedszkola w Bełchowie za piosenkę „Sałatka”

Julia Kozłowska z Przedszkola nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu za piosenkę „Dbam o zdrowie”

Adam Wojenka z Przedszkola nr 10 w Skierniewicach za piosenkę „Lekcja zdrowia”

KATEGORIA II

Kalina Pejska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej za piosenkę  „O zdrowiu”

Blanka Cichal ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

Maja Michalska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze za piosenkę „Oj dana, dana”

Natalia Żyto ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi  w Łowiczu za piosenkę „O zdrowiu”

Wojciech Sumiński ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za piosenkę „O zdrowej wodzie”

Oliwia Zwolińska ze Szkoły Podstawowej w Kęszycach za piosenkę „O zdrowiu”

Ala Witkowska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie za piosenkę „Owocowy karnawał”

Pola Witkowska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie za piosenkę „Mleko najlepsze na świecie”

Maja Rozpara ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za piosenkę „O zdrowiu”

Julia Patyńska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku za piosenkę „Śmiech to zdrowie”

Aleksander Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie za piosenkę „O niezdrowym jedzeniu”

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do współpracy.

https://lowicz24.eu/artykul/sukces-ucznia-ii-lo-w/1446648

Więcej informacji na portalu Facebook

 

Wiosenne spotkania metodyczne

Wiosenne Spotkania Metodyczne

Program (PDF 1 MB)

13 kwietnia  2023 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach odbyły się WIOSENNE SPOTKANIA METODYCZNE „Doradca metodyczny inspiratorem procesu optymalizacji dobrostanu nauczyciela i ucznia”, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych. Swoją obecnością organizatorów i uczestników Wiosennych Spotkań Metodycznych zaszczycił Jarosław Chęcielewski Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek.

Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, Dyrektor Centrum, przybliżyła pracę placówki. Podkreśliła, że  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest profesjonalną placówką zajmującą się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form doskonalenia zawodowego, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Przedstawiła realizatorów zadań statutowych w Centrum: nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych różnych specjalności.

Pierwsza prelegentka dr hab. nauk społecznych, Magdalena Woynarowska z Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wygłosiła wykład na temat „Nauczycielu zadbaj o swój dobrostan”. Pani dr hab. Magdalena Woynarowska wskazała ważne elementy wchodzące w skład dobrostanu oraz niezwykle ciekawe ćwiczenia, które pomagają budować dobrostan. Na zakończenie swojego wystąpienia prelegentka zachęciła uczestników Wiosennych Spotkań do stosowania na co dzień psychologii pozytywnej.

Kolejnym punktem programu było seminarium na temat Depresja nastolatków, jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?, które przeprowadziła Anna Ciesielska, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Pani pedagog zwróciła uwagę na poważny problem występujący nie tylko u dorosłych, ale również wśród nastolatków. W wystąpieniu omówiła, jak  zrozumieć i zaakceptować depresję młodego człowieka oraz właściwie na nią zareagować.

Następnie odbyła się prezentacja – „Laboratoria przyszłości” w wykonaniu  Roberta Gruszewskiego, nauczyciela-konsultanta ds. informatyki, Magdaleny Mikulczyk, nauczyciela-konsultanta ds. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Barbary Maciejak, konsultanta ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Katarzyny Wasztan, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach. W ciekawy sposób przedstawili:

Modelowanie 3D z wykorzystaniem programu Tinkercad,

Długopis 3D w edukacji i rewalidacji,

Wykorzystanie robota Photon na zajęciach.

Podkreślili,  że dzięki Laboratoriom Przyszłości szkoły coraz bardziej przypominają szkoły marzeń współczesnych uczniów. Drukarki i długopisy 3D oraz roboty – to tylko niektóre z nowoczesnych sprzętów, które zapewniają uczniom naukę przez zabawę z użyciem nowych technologii, inspirując ich do rozwijania swoich pasji.

W kolejnej części spotkania nastąpiła rekomendacja podręcznika do języka polskiego dla szkół podstawowych przez autorki – Jagodę Najmanowicz-Michalak, nauczyciela języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach oraz Magdalenę Biskupską, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Autorki podręcznika w interesujący sposób opowiedziały o tym, jak napisać podręcznik dla uczniów, jakie wyzwania czekają na  osoby podejmujące się tego niezwykle ciekawego, ale jednocześnie trudnego zadania.

W końcowej części plenarnej Pani Maria Biernat, nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zaprosiła do Sieci współpracy i samokształcenia. Krótko przedstawiła istotę działania sieci i  sieci funkcjonujące w Centrum.

Na podsumowanie Wiosennych Spotkań Metodycznych Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek wraz z wicedyrektorem Radosławem Małkusem skierowali podziękowania do Pani Marioli Oporskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach za ogromną pomoc w realizacji przedsięwzięcia, jak również do prelegentów i zgromadzonych gości. Podziękowania skierowano także do nauczycieli-doradców metodycznych.

Po części głównej uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skorzystania z udziału w zaproponowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych konsultacjach.

II Forum Edukacyjne „RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

2forum

24 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyło się II Forum Edukacyjne „RENESANS KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”, którego organizatorem było Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego.
Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół/placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół branżowych, pracodawców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia zawodowego. W Forum wzięło udział około 350 osób.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w osobie prof. dr. hab. Roberta T. Ptaszka oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera.
Swoją obecnością organizatorów i uczestników Forum zaszczyciło wielu znamienitych gości: w imieniu Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka,
Zofia Ulińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice, Łukasz Chłądzyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ŁodziUrszula Bilska – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania  Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach wraz z pracownikami, Irena Maria Lesiak Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach wraz z Joanną Paćkowską starszym wizytatorem, Justyna Łukasik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach,
Izabela Haczykowska-Wilk, Aneta Ruta, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,

Anna Kobyłecka, Agnieszka Machaj,  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach,

Beata Moszczyńska, Kamila Żebrowska,  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej,

Krzysztof Baranowski, pracownik Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach,

Urszula Adamczyk  Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Skierniewicach.

Forum otworzyli Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek oraz dr Daniel Stos Prorektor ds. ogólnych i rozwoju, prof. ANSB.

Pani Marzenna Piwowar-Zrazek, Dyrektor Centrum, powiedziała, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska edukacyjnego podczas Forum podjęto tematykę kształcenia zawodowego w systemie kształcenia przez całe życie. Podkreśliła, że odrodzenie prężnie funkcjonującego kształcenia zawodowego jest konieczne dla rozwoju naszego kraju. Edukacja, kształcenie przez całe życie, aktywność zawodowa ma na celu rozwój wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej. Ogromną rolę w podjęciu decyzji odnośnie wyboru właściwego zawodu lub pracy mają rodzice, nauczyciele i doradcy zawodowi.

Celem głównym Forum było wspieranie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami. Uczestnicy Forum pogłębili wiedzę na temat zmian w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie, wymienili doświadczenia w zakresie współpracy szkół branżowych z pracodawcami. Forum było przestrzenią do wymiany informacji pomiędzy szkołami, instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

Przedsięwzięcie zrealizowano w 3 odsłonach: wykładowej, wystawowej i warsztatowej.

Wśród prelegentów części wykładowej byli:

dr Grażyna Cęcelek, prof. Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, wygłaszając wykład nt. Doradztwo zawodowe szansą kariery zawodowej.

Halina Cyrulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z Bernadetą Wolak, Inspektorem Departamentu poruszyły zagadnienia związane z Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 w edukacji i Lifelong Learning (LLL).

Martyna Kruszyńska-Ostrowska, dr Dorota Nawrat-Wyraz, Regionalne Liderki ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, wygłosiły wykład nt. Od umiejętności do kwalifikacji – ZSK w praktyce.

Małgorzata Karbowiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach, Bożena Wiercioch, Zastępca Dyrektora, przybliżyły w swoim wystąpieniu edukację zawodową uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skierniewicach.

Marta Węglarska, Specjalista ds. szkoleń ZPOW Agros Nowa Sp. z o. o Sp.k Łowicz oraz Agnieszka Golan, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, przybliżyły tematykę Klas patronackich. Wskazywały korzyści dla uczniów wynikające ze współpracy szkoły z zakładem pracy.

Katarzyna Jochym, Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie, omówiła rolę rodziców w planowaniu kariery zawodowej dziecka.

Kinga Kwiatkowska, Kierownik Biura Karier Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego oraz dr Piotr Miller, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego zaprezentowali energetyzujący wykład pn. Metafory kariery – społeczne oczekiwania a rzeczywistość rynku pracy.

Równie interesujące były prezentacje szkół, które odnosiły się do rozwoju zawodowego uczniów w projektach międzynarodowych. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele:

II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Zespołu Szkół w Głuchowie

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach

Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie.

Zainteresowaniem uczestników Forum cieszyła się strefa warsztatowa, w której organizatorzy zaproponowali warsztaty metodyczne pn. Zasady Planu Daltońskiego a kształtowanie kompetencji niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zawodowego. Szkolenie przeprowadziły: Emilia Leśniewska, Elżbieta Zaleta, Jagoda Przybysz. Zajęcia skierowane były do nauczycieli oraz doradców zawodowych. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z założeniami teoretycznymi koncepcji daltońskiej w edukacji formalnej. Praktyczna część skupiła się na zaprezentowaniu realizacji wybranego obszaru tematycznego zgodnie z zasadami planu daltońskiego i wspólnej refleksji nad możliwościami implikacji założeń teoretycznych planu daltońskiego na kolejnych etapach edukacyjnych. Podejmowane działania ukierunkowane były na pracę na zasobach, wykorzystaniu posiadanych talentów i wspieraniu takich kompetencji jak: samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i zdolność do refleksji nad własnym działaniem.

Kolejna część Forum to strefa wystawowa czyli Festiwal zawodów i kwalifikacji. W tej części Forum miała miejsce prezentacja szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Łódzkie a także szkół/placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatów łowickiego, skierniewickiego, rawskiego.

Ponadto Forum ubogaciła prezentacja wyposażenia i funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego koordynowana przez dr Joannę Soin, Dziekana Kolegium Medyczno–Przyrodniczo-Technicznego, prof. ANSB.

Przerwę kawową zorganizowała młodzież Zespołu Szkół w Głuchowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych w osobach Marii Marcinkiewicz, Katarzyny Jochym, Honoraty Staszewskiej oferując zdrowe przekąski i własne wypieki cukiernicze. Ponadto uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach częstowali gości Forum własnoręcznie przygotowanymi kanapkami oraz sałatkami.

Na zakończenie Forum Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek wraz z wicedyrektorem Radosławem Małkusem podziękowali JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, dr Elżbiecie Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB, prorektorowi ds. kształcenia, dr Barbarze Dembowskiej, prof. ANSB oraz dr Teresie Janickiej-Panek, prof. ANSB i wszystkim pracownikom Uczelni oraz Centrum za pomoc w organizacji i prowadzeniu Forum. Podziękowania skierowano również do prelegentów i licznie zgromadzonych gości.

Konferencja: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?

slider-konf

15 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyła się konferencja Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?, której organizatorem był Instytut Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego przy współpracy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach.

Konferencję otworzyli Jej Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, prof. ANSB, dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, która powitała wszystkich gości oraz wskazała na znaczenie podjętego w trakcie konferencji tematu. W imieniu współorganizatora głos zabrała Marzenna Piwowar-Zrazek dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Pierwszym prelegentem, który wskazywał na potrzebę rozmowy o wartościach w wychowaniu był dr Mirosław Wójcik, wykładowa ANSB. Już sam tytuł wystąpienia dr. Wójcika Wołanie o wartości! Alarm dla współczesnego wychowania, podkreślał istotę tematyki wiodącej. Prelegent zwrócił uwagę na to, że współcześnie żyjemy w świecie wielu sprzecznych wartości. Podkreślił jak trudno dzisiaj kierować się w życiu uniwersalnymi wartościami, a wielu młodych ludzi gubi się, nie dostając jasnych wskazówek i jednoznacznych przykładów.

Kolejna prelegentka Hanna Jastrzębska-Gzella, profesor oświaty, edukatorka dramy w swoim wystąpieniu pt. Drama – modelowanie zachowań ucznia w wychowaniu do wartości podzieliła się autorskimi działaniami i doświadczeniami w pracy metodą dramy, jako jednej z metod przekazywania młodemu człowiekowi wartości. Prelegentka od wielu lat stosuje dramę w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest założycielką Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy. Zaprezentowała założenia metodyczne tej metody oraz wskazała na literaturę jako bardzo dobre narzędzie do wykorzystania w dramie. W swojej pracy, do niektórych zajęć, wykorzystywała również literaturę Doroty Combrzyńskiej-Nogali, pisarki która była gościem specjalnym konferencji. Spotkanie z gościem – Dorotą Combrzyńską-Nogalą – poprowadził dziennikarz łódzkich i skierniewickich mediów Łukasz Saptura. Tematem przewodnim spotkania z pisarką była rola literatury w wychowaniu do wartości. Dorota Combrzyńska-Nogala w swoich książkach często odnosi się do wartości, a jej bohaterami są dzieci, których losy uwikłane są w trudną historię dwudziestego wieku. W swoim dorobku ma książki, które ukazały się w cyklu: Wojny dorosłych historie dzieci. Pisarka podzieliła się warsztatem pracy, w jaki sposób dociera do losów swoich bohaterów. W trakcie rozmowy wybrzmiały wartości, które we współczesnym świecie są niezbędne aby dzieci i młodzież mogły się w nim odnaleźć i bezpiecznie żyć, to między innymi otwartość, tolerancja, umiejętność tworzenia więzi, zaufanie, odwaga cywilna. Autorka wskazała również w czym upatruje kryzys wartości wśród młodego pokolenia, głównie w samotności, wykluczeniu, przemocy w mediach, braku prawidłowych więzi w rodzinie.

Zakończeniem części plenarnej konferencji był występ studentów kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowany pod kierunkiem wykładowców ANSB dr Jolanty Flanz i mgr Agnieszki Gołębieskiej – Wesołowskiej. Na część artystyczną składały się wiersze i piosenki, które odnosiły się do wartości.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty: Dramowe drogowskazy w wychowaniu do wartości poprowadzone przez Hannę Jastrzębską-Gzellę oraz Plan Daltoński jako narzędzie kształtowania cennych dla dzieci i młodzieży kompetencji oraz wartości wychowawczych” poprowadzone przez Jagodę Przybysz, Emilię Leśniewską oraz Elżbietę Zaletę.

Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i specjalnych, psychologów, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wartości w wychowaniu. W konferencji wzięło udział około 120 osób.

Wydarzenie prowadziła dr Elżbieta Woźnicka, prof. ANSB, która na zakończenie konferencji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

Fotorelacja