Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

566. urodziny Miasta Skierniewice

556urodziny

Miasto Skierniewice 19 lutego obchodziło swoje 566. urodziny (1467-2023). Z tej okazji w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach przygotowano wystawę starych fotografii różnych zakątków miasta, zabytków o wielowiekowym życiorysie oraz książek i albumów. Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i zapoznania się z materiałami.

Fotorelacja

 

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

prezentacja

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

10 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły
w Kutnie odbyła się VIII edycja  Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla 137 pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, które jest cyklicznie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Efektem szkolenia było:

  • Przygotowanie pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej.
  • Wzmocnienie kompetencji pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole.

Podczas drugiej część konferencji p. Iwona Kaca, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty wręczyły certyfikaty wojewódzkie 9 placówkom. Otrzymanie certyfikatu  potwierdza, że przedszkole/szkoła realizuje program przedszkole/szkoła promująca zdrowie i pracuje zgodnie z przyjętym w Polsce modelem przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Następnie Pani Marzenna Piwowar-Zrazek omówiła sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Sieci Wojewódzkiej oraz zaprosiła zebranych dyrektorów i nauczycieli do współpracy. Podziękowała Pani Agnieszce Szczech, starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z/s w Kutnie za prowadzenie konferencji i jej organizację. Podziękowania skierowała także do p. Małgorzaty Margulskiej-Haczyk wraz z całą społecznością szkolną Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, gospodarzom miejsca konferencji oraz dyrekcji i uczniom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Kutnie za aktywne włączenie się w sprawy organizacyjne przedsięwzięcia.

VI Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego “Piórem i Pazurem”

piorem i pazurem

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego “Piórem i Pazurem”.
Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na zapisy czekamy do 26 listopada 2022r.
W tym roku organizatorami są Academy International Wawer oraz Warszawski Dom Kaligrafii!
Współ-sponsorem nagród jest Lamy Polska!

Link do regulaminu https://tiny.pl/ww4kg

Link do zapisów:
https://forms.gle/ZS79SqthXEZ2uvqk8

Wszystkie pytania prosimy kierować na: pioremipazurem@gmail.com

pozdrawiam serdecznie
Jagoda Wypyszyńska
koordynator konkursu

Regionalny projekt „Łódzkie Dwujęzyczne”

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz  Samorządem Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizatorem regionalnego projektu
„Łódzkie Dwujęzyczne”
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera.

Celem projektu jest:
propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach województwa łódzkiego, kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych, przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego z terenu miasta: Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Łowicz, Brzeziny oraz powiatu: skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, brzezińskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt zakłada przeszkolenie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatora regionalnego przez cały okres trwania projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” na terenie CRE WŁ w Skierniewicach.

Czas trwania projektu przewidziano na okres od 10 listopada 2022r. do 30 czerwca 2023 r.

Rekrutacja do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Skierniewicach będzie prowadzona od 28 października do 04 listopada 2022 r.

O przyjęciu do udziału w projekcie zdecydują następujące kryteria:

  1. Kolejność zgłoszeń.
    2. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie.

Należy pobrać „Kartę zgłoszenia do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”” i wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres crewl@creskierniewice.edu.pl lub anna.garstka@creskierniewice.edu.pl do dnia 04 listopada 2022 r.

Informację o zakwalifikowaniu do projektu palcówki otrzymają do dnia 10 listopada 2022 r.

WAŻNE!
Do realizacji projektu można zakwalifikować tylko 5 placówek przedszkolnych.

Anna Garstka
                       koordynator regionalny projektu
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

KARTA ZGŁOSZENIA