Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa