Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa