Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Opis projektu

Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


W ramach Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa realizowane są kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców dedykowane osobom dorosłym. Oferujemy siedem atrakcyjnych kierunków kształcenia do wyboru oraz doradztwo zawodowe.


W ramach Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna realizowane są kursy języka polskiego dla cudzoziemców dla osób dorosłych oraz młodzieży od 10 roku życia. Poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb grupy.
Wszystkie kursy są bezpłatne i skierowane do cudzoziemców, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Zajęcia organizowane są w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym w 12 placówkach oświatowych na terenie województwa łódzkiego.


Organizatorem kursów języka polskiego dla cudzoziemców jest między innymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice.

Разом Ми Можемо Зробити Більше – lodzkie.pl
У Лодзькому Воєводстві реалізуються два проєкти, відібрані в конкурсі пропозицій «Разом Ми Можемо Зробити Більше – Перша Частина Активаційної Програми для Іноземців на 2022-2023 Роки» в рамках Активаційної Програми для Іноземців на 2022-2025 роки, що фінансується з ресурсів резерву Фонду Праці, який адмініструється Міністром у Cправах Cім’ї та Cоціальної Політики.

В рамках Приорітету I: Професійна Активізація, реалізуються курси професійної майстерності для іноземців, присвячених повнолітнім. Ми пропонуємо сім цікавих сфер освіти на вибір і профорієнтацію.

В рамках Приорітету II: Інтеграція та соціальна активність реалізуються курси польської мови для іноземців для дорослих та молоді від 10 років. Підлаштовуємо рівень вивчення під потреби групи.

Усі курси є безкоштовними та адресовані іноземцям, зокрема до тих, хто прибув до Польщі в кризових ситуаціях (наприклад, пов’язаних з військовими операціями у їхній країні – в тому числі і Україна). Заняття організовуються на щоденній, стаціонарній або заочній основі в 12 навчальних закладах Лодзького Воєводства.