Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Działania z roku szkolnego 2021/2022

Realizacja projektu

Regulamin konkursu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego realizujących projekt “Łódzkie Dwujęzyczne”

Łódzkie Dwujęzyczne w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach (padlet.com)

„Polecamy Dwujęzyczność w Przedszkolu” – Konkurs fotograficzny

Podsumowanie konkursu fotograficznego pt. “Polecamy Dwujęzyczność w Przedszkolu”

Konferencja podsumowanie projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” [20.06.2022]

Konferencja  podsumowująca przedsięwzięcia i działania  Dyrektorów  i  Nauczycieli  wychowania przedszkolnego w ramach całorocznego projektu