Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Dziecko z cukrzycą – szkolenie dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych

W roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się X edycja ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, które jest cyklicznie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy pracowników przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego na szkolenie, które odbędzie się stacjonarnie w dniu 25 października 2023 r. w godz. 9.00-15.00. w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź

Uczestników konferencji obowiązuje rejestracja elektroniczna.

Rejestrować będzie się można w dniach 9 – 20 października br.

Efektem szkolenia będzie przygotowanie pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej. Wzmocni kompetencje pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniu.

I blok tematyczny – Informacje ogólne o cukrzycy (ok. 1 godz.)

 • Istota schorzenia (definicja, typy, cukrzyca jako przewlekła choroba niezakaźna)
 • Objawy cukrzycy
 • Sposoby diagnozowania
 • Leczenie cukrzycy w początkowej fazie choroby (pobyt w szpitalu, edukacja dziecka i rodziców)

II blok tematyczny – Leczenie i postępowanie (ok. 1 godz.)

 • Leczenie insuliną (sposoby podawania – pen, pompa insulinowa)
 • Dieta w cukrzycy (wymienniki weglowodanowe)
 • Aktywność fizyczna
 • Samokontrola (sposoby pomiaru poziomu glukozy)

III blok tematyczny – Powikłania cukrzycy (ok. 1 godz.)

 • Hipoglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie
 • Hiperglikemia – przyczyny, objawy, postępowanie

IV blok tematyczny – Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole (ok. 2 godz.)

 • Zasady współpracy z rodzicami i pracownikami ochrony zdrowia
 • Funkcjonowanie dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole – specyficzne trudności w nauce wynikające ze stanu zdrowia oraz kontakt z rówieśnikami)
 • Wsparcie dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole – zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu, „kącik dla dziecka z cukrzycą” oraz możliwość podawania leków przez pracowników oświaty

W trakcie spotkania zostaną wręczone Wojewódzkie Certyfikaty Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Link do formularza rejestracji

Źródło artykułu – Kuratorium Oświaty w Łodzi