Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

III Forum Edukacyjne

Kolejna edycja forum organizowanego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach odbyła się pod hasłem: “Inspiracje, kariera, sukces – wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego”. Po raz pierwszy w łączonej formie – stacjonarnie i online. 

 

W piątek 15 marca ponad 150 uczestników gościło w progach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego na III Forum Edukacyjnym. Dla chętnych, którzy nie mogli przybyć tego dnia do Skierniewic, uruchomiona została transmisja na kanale YouTube. Pełny zapis wydarzenia znajduje się TUTAJ.

 

Forum zostało przeprowadzone w ramach projektu “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, czyli projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 

Zebranych w auli uczelni powitała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Wśród gości wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, byli m.in.: Beata Ozga-Flejszer, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Jarosław Chęcielewski, wiceprezydent Skierniewic, Aleksandra Chęcińska-Matusiak, inspektor Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych w Departamencie Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, dr Magdalena Ustaborowicz, główny specjalista tego wydziału – koordynator projektu na terenie województwa łódzkiego, Aleksandra Mięczakowska z Wydziału Doradztwa Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Zofia Kalisz, p.o. dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach oraz Przemysław Olczak, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Organizacja forum w sąsiadującej ze skierniewickim Centrum akademii jest kolejnym przykładem, że współpraca między placówkami układa się znakomicie. – Państwa liczna obecność wskazuje na to, że organizacja tego typu przedsięwzięć, o tej tematyce, jest niezwykle ważna – mówiła dr Barbara Dembowska, prof. ANSB, prorektor ds. kształcenia, zwracając się do zebranych w auli.

 

O założeniach projektu, który zajmuje się koordynacją działań LLL [skrót pochodzi od angielskiego sformułowania “lifelong learning”, czyli koncepcji uczenia się przez całe życie – przyp. red.] mówiła dr M. Ustaborowicz. – Celem projektu jest doskonalenie system edukacji – podkreśliła w swym wystąpieniu.

 

To, że forum odbywa się po raz trzeci, świadczy o tym, że jest bardzo potrzebne – mówiła Beata Ozga-Flejszer. – Ze względu na rozwój technologii, na zmieniający się świat musimy, wychodzić do młodzieży z doradztwem zawodowym, po to, aby w przyszłości nie byli wykluczeni i mogli znaleźć się na rynku pracy – dodała.

 

Z kolei Jarosław Chęcielewski odniósł swoją wypowiedź do wprowadzenia 9 lat temu zmian w zarządzania oświatą w Skierniewicach. Efektem jest, że co czwarty absolwent szkół podstawowych w mieście wybiera szkołę zawodową. – Naszym celem jest przesuwanie świadomości wyboru zawodu przez młodego człowieka jak najwcześniej. O ile dziś możemy mówić, że jest to wiek 17-18 lat, to nam zależało na tym, żeby był to wiek 14-15 lat – mówił wiceprezydent.

 

Następnie przyszedł czas na wystąpienia prelegentów. – Obojętnie jakie mamy kompetencje, róbmy to dobrze. Mamy być w czymś dobrzy – mówiła dr hab. Izabela Stańczyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Kolejnym prelegentem był dr hab., prof. ucz. Daniel Kukla, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. – Jeszcze 10-15 lat temu mówiłem studentom, że będziemy w ciągu dziesięciokrotnie zmieniać swój zawód. Dzisiaj stan wiedzy weryfikuje to. Czy będziemy zmieniać zawód? Pewnie nie, ale będziemy musieli zdobywać nowe kompetencje – mówił.

 

Natomiast Jacek Stojanowski, oligofrenopedagog, nauczyciel i wychowawca, autor książek, podręczników i materiałów edukacyjnych o tematyce doradztwa zawodowego, podkreślił, że warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o szacunku dla każdej pracy i każdego zawodu. – Należy mówić też o tych zawodach mniej spektakularnych, z którymi nie wiążą się sława i wielkie pieniądze – mówił prelegent.

 

Po przerwie kawowej wystąpiła dr Dorota Nawrat-Wyraz, ekspert-trener w projekcie “Kariera bez barier. Tranzycja na rynek pracy”. – Praktycznie nie mam spotkania ze studentami, kiedy po zajęciach nie podeszłyby do mnie młode osoby po poradę – mówiła, dając przykład, że są studenci, którzy mimo wybrania danego kierunku studiów nie są przekonani co do słuszności swego wyboru.

 

Tematyka kolejnego wystąpienia dotyczyła wyzwań, które czekają na doradców zawodowych w przyszłości. – Musimy zapewnić dostępność wszystkim uczniom, którzy uczęszczają do szkoły niezależnie od tego z jakim problemami fizycznymi, psychicznymi, czy innymi się zmagają – mówiła Joanna Jednoralska, trener, doradca zawodowy i pedagog.

 

Pod koniec nastąpiła zamiana ról. Prowadząca forum Kinga Kwiatkowska wcieliła się w rolę prelegenta. Mówiła o pokoleniu Z, czyli osobach urodzonych w latach 1990-1995. Opierała się na badaniach i swoich doświadczeniach kierownika Biura Karier Zawodowych ANSB, wykładowcy i prywatnej praktyki doradcy zawodowego. – To są ludzie, którzy szukają autorytetów, mentorów – pomocnej dłoni w okresie adaptacji – określiła jedną z potrzeb pokolenia Z przy podjęciu pracy.

Ostatnim akcentem forum był obiad. M. Piwowar-Zrazek wraz z Radosławem Małkusem, wicedyrektorem skierniewickiego Centrum, zapraszając na wspólny posiłek, podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom za udział w wydarzeniu. Okazali także wdzięczność za pomoc w jego realizacji władzom ANSB, pracownikom Uczelni i Centrum oraz firmie cateringowej.