Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Interesująca konferencja w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

W dniu 10 maja 2024 r.  Katarzyna Mańkowska nauczyciel-konsultant uczestniczyła w konferencji podsumowującej I etap projektu „Innowacyjna technologia produkcji kukurydzy na ziarno”, który realizuje Grupa Operacyjna Krzemowe Ziarno. W jej skład wchodzą: Łódzki Ośrodek  Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz rolnik Marcin Chajdas.

 

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem zastępcy dyrektora ŁODR Włodzimierza Lewandowskiego, który przywitał wszystkich uczestników spotkania.

Głównym prelegentem konferencji i mówcą, który wygłosił dwa bardzo interesujące wykłady był dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW.

Tematem pierwszego wykładu były „Możliwości wykorzystania krzemu do nawożenia roślin rolniczych”, a drugiego „Efekty stosowania nawozu doglebowego SiGS i nawozu dolistnego Barrier Si-Ca w uprawie kukurydzy na ziarno”.

Następnie mgr inż. Monika Szadkowska i mgr inż. Justyna Warszawska z ŁODR przedstawiły temat „Współpracy Grup Operacyjnych EPI w ramach WPR na lata 2023-2027”.

 

Prezentowane przez prelegentów zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i  wywołały wiele pytań. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości byli:  Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Łodzi, reprezentowany w osobie swojego zastępcy,  członkowie instytutów naukowo – badawczych, nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z  przedstawicielami uczniów z ZSP nr 2 w Łowiczu i ZSP nr 1 w Bratoszewicach oraz rolnicy.

 

Tematyka wydarzenia posłuży wspieraniu nauczycieli branż zawodowych związanych min. z techniką, rolnictwem i przedsiębiorczością. Przełoży się na konstruktywną współpracę szkół kształcących w zawodach województwa łódzkiego. Prezentowane bogate materiały edukacyjne pozwolą na wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli ww. branż zawodowych.

 

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli serdecznie zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach https://creskierniewice.edu.pl/  gdzie znajdziecie Państwo bardzo ciekawą listę szkoleń,  bogatą ofertę pomocy w szerokiej palecie zagadnień i przedmiotów oraz wsparcie kompetentnej kadry nauczycieli-doradców metodycznych i nauczycieli-konsultantów. Zachęcamy również do odwiedzania i korzystania z bogatych zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach wraz z jej Filiami w Brzezinach, Łowiczu i  Rawie Mazowieckiej oraz zapoznania się z ich ofertą edukacyjną.

 

Zapraszamy do współpracy.

Katarzyna Mańkowska

 

Więcej zdjęć na portalu Facebook