Kompleksowe wspomaganie pracy szkół

Kompleksowe wspomaganie pracy szkoły/ placówki oświatowej

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zaprasza  dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Skierniewice oraz powiatów skierniewickiego, rawskiego i łowickiego do korzystania z nowego modelu wsparcia rozwoju – Wspomaganie szkoły/ placówki oświatowej.

Oferujemy:

  • pomoc w rozwiązywaniu  indywidualnych  potrzeb szkoły / placówki oraz wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej;
  • współdziałanie w diagnozowaniu potrzeb szkoły/ placówki we współpracy z dyrektorem i nauczycielami;
  • wspieranie w zakresie planowania, realizacji  i ewaluacji  działań służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów;

Organizujemy:

  • wsparcie  w zakresie diagnozowania potrzeb i planowania działań służących ich zaspokojeniu;
  • formy doskonalenia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki;
  • konsultacje indywidualne i zespołowe, w tym on-line oraz zapewniamy dostęp do informacji pedagogicznej;
  • sieci przedmiotowe lub problemowe dla kadry kierowniczej i nauczycieli;
  • płaszczyznę do promocji osiągnięć oraz upowszechniania przykładów dobrych praktyk szkół/placówek objętych wspomaganiem.

W roku szkolnym 2022-2023  proponujemy realizację szkoleń w formie:
– seminariów
– konsultacji zbiorowych
– konsultacji indywidualnych
– rad szkoleniowych

 Dyrektor szkoły/placówki zainteresowany wspomaganiem proszony jest o przesłanie
ZGŁOSZENIA na adres CREWŁ w Skierniewicach.

—-Pobierz druki —--ihttps://creskierniewice.edu.pl/druki-do-pobrania/

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Scroll to top