Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zaproszenie na konferencję: „Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami”

konferencjaMB

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej