Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Zaproszenie na konferencję: “Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami”

konferencjaMB

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej