Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Konferencja: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?

slider-konf

15 marca 2023 roku w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego odbyła się konferencja Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?, której organizatorem był Instytut Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego przy współpracy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach.

Konferencję otworzyli Jej Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, prof. ANSB, dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, która powitała wszystkich gości oraz wskazała na znaczenie podjętego w trakcie konferencji tematu. W imieniu współorganizatora głos zabrała Marzenna Piwowar-Zrazek dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Pierwszym prelegentem, który wskazywał na potrzebę rozmowy o wartościach w wychowaniu był dr Mirosław Wójcik, wykładowa ANSB. Już sam tytuł wystąpienia dr. Wójcika Wołanie o wartości! Alarm dla współczesnego wychowania, podkreślał istotę tematyki wiodącej. Prelegent zwrócił uwagę na to, że współcześnie żyjemy w świecie wielu sprzecznych wartości. Podkreślił jak trudno dzisiaj kierować się w życiu uniwersalnymi wartościami, a wielu młodych ludzi gubi się, nie dostając jasnych wskazówek i jednoznacznych przykładów.

Kolejna prelegentka Hanna Jastrzębska-Gzella, profesor oświaty, edukatorka dramy w swoim wystąpieniu pt. Drama – modelowanie zachowań ucznia w wychowaniu do wartości podzieliła się autorskimi działaniami i doświadczeniami w pracy metodą dramy, jako jednej z metod przekazywania młodemu człowiekowi wartości. Prelegentka od wielu lat stosuje dramę w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest założycielką Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy. Zaprezentowała założenia metodyczne tej metody oraz wskazała na literaturę jako bardzo dobre narzędzie do wykorzystania w dramie. W swojej pracy, do niektórych zajęć, wykorzystywała również literaturę Doroty Combrzyńskiej-Nogali, pisarki która była gościem specjalnym konferencji. Spotkanie z gościem – Dorotą Combrzyńską-Nogalą – poprowadził dziennikarz łódzkich i skierniewickich mediów Łukasz Saptura. Tematem przewodnim spotkania z pisarką była rola literatury w wychowaniu do wartości. Dorota Combrzyńska-Nogala w swoich książkach często odnosi się do wartości, a jej bohaterami są dzieci, których losy uwikłane są w trudną historię dwudziestego wieku. W swoim dorobku ma książki, które ukazały się w cyklu: Wojny dorosłych historie dzieci. Pisarka podzieliła się warsztatem pracy, w jaki sposób dociera do losów swoich bohaterów. W trakcie rozmowy wybrzmiały wartości, które we współczesnym świecie są niezbędne aby dzieci i młodzież mogły się w nim odnaleźć i bezpiecznie żyć, to między innymi otwartość, tolerancja, umiejętność tworzenia więzi, zaufanie, odwaga cywilna. Autorka wskazała również w czym upatruje kryzys wartości wśród młodego pokolenia, głównie w samotności, wykluczeniu, przemocy w mediach, braku prawidłowych więzi w rodzinie.

Zakończeniem części plenarnej konferencji był występ studentów kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowany pod kierunkiem wykładowców ANSB dr Jolanty Flanz i mgr Agnieszki Gołębieskiej – Wesołowskiej. Na część artystyczną składały się wiersze i piosenki, które odnosiły się do wartości.

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty: Dramowe drogowskazy w wychowaniu do wartości poprowadzone przez Hannę Jastrzębską-Gzellę oraz Plan Daltoński jako narzędzie kształtowania cennych dla dzieci i młodzieży kompetencji oraz wartości wychowawczych” poprowadzone przez Jagodę Przybysz, Emilię Leśniewską oraz Elżbietę Zaletę.

Przedsięwzięcie skierowane zostało do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych i specjalnych, psychologów, studentów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wartości w wychowaniu. W konferencji wzięło udział około 120 osób.

Wydarzenie prowadziła dr Elżbieta Woźnicka, prof. ANSB, która na zakończenie konferencji podziękowała wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

Fotorelacja