Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Konferencja „Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa”

W środę 22 listopada w Hotelu Dworek w Skierniewicach odbyła się konferencja „Kariera zawodowa. Nowe horyzonty doradztwa” zorganizowana przez Centrum Rozwoju Województwa Łódzkiego w Skierniewicach i Akademię Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

 

Przedsięwzięcie skierowane było do dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką doradztwa zawodowego.

 

Celem wydarzenia było propagowanie założeń nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz zapoznanie z inicjatywą utworzenia Systemu Doradztwa Zawodowego będącego częścią projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, którego beneficjentem jest Województwo Łódzkie.

 

Swoją obecnością organizatorów i uczestników zaszczyciła Aleksandra Chęcińska-Matusiak z Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, dr Piotr Miller, profesor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego, Kinga Kwiatkowska, Kierownik Biura Karier ANSB, Kierownik Biura Projektu, członek Senatu, członek Rady Kolegium, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Urszula Bilska, kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach.

 

Konferencje otworzyła Dyrektor Centrum Marzenna Piwowar-Zrazek i dr Barbara Dembowska, Prorektor ds. kształcenia, profesor ANSB. Spotkanie odbyło się w dwóch odsłonach.

W części wykładowej prelegentami byli dr Grażyna Cęcelek, prof. ANSB, wykład – „Doradztwo zawodowe jako ważny obszar procesu wychowania do przyszłości”, Marta Koch-Kozioł – „Kompetencje nowoczesnego doradcy… czyli jakie?”, Joanna Jednoralska – „Skuteczne doradztwo zawodowe. Odkrywanie pasji bez testów”.

 

Część warsztatową przeprowadziły dr Barbara Sikora, adiunkt ANSB, Marta Koch-Kozioł, temat – „Wyznaczanie celów: Kierunek na ścieżce sukcesu” oraz Joanna Jednoralska – „Co zamiast testów w doradztwie zawodowym?”

W końcowej części plenarnej Wicedyrektor Centrum Radosław Małkus zaprezentował założenia projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

 

Na podsumowaniu konferencji skierowano podziękowania do władz rektorskich ANSB, prelegentów, uczestników wydarzenia, właścicieli i pracowników Hotelu Dworek w Skierniewicach.