Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Konferencja „Ruch i zdrowe żywienie”

23 marca 2017 r., w ramach XII Seminarium Promocji Zdrowego Stylu Życia, zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki nr 3 w Głownie konferencję „Ruch i zdrowe żywienie”. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Głowna, p. Grzegorz Janeczek.
Miejsce seminarium było nieprzypadkowe, ponieważ od roku szkolnego 2002/2003 realizowany jest tu program „Szkoła Promująca Zdrwowie”, a 8 stycznia 2013 roku nadano placówce Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Potwierdza on, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uznania za dotychczasowe osiągnięcia, będące wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Celem seminarium było:  

 • Budowanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i jego wpływu na jakość życia dzieci i młodzieży.
 • Zmiana jakości żywienia dzieci i młodzieży w szkołach/placówkach.
 • Podejmowanie działań szkoły/placówki w zakresie edukacji żywieniowej jako elementu edukacji zdrowotnej.
 • Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole/placówce.
 • Upowszechnianie doświadczeń pracy szkół promujących zdrowie  w zakresie wdrażania zmian w odniesieniu do edukacji żywieniowej.
  Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono: władze samorządowe, przedstawiciela nadzoru pedagogicznego, ksiądza proboszcza parafii św. Jakuba Apostoła, wojewódzkiego koordynatora Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
  Uczestniczący w seminarium: dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele, intendenci, pielęgniarki medycyny szkolnej, rodzice uczniów oraz inni zainteresowani omawianą tematyką z uwagą wysłuchali interesujących wykładów.

Prelegenci z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu omówili zasady sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych oraz wymagania w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego.
Cele i założenia europejskiego projektu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools)  zaprezentowała Bożena Jodczyk, pracownik Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia w WODN w Skierniewicach pani Marzenna Piwowar-Zrazek, podkreśliła, że na stronie www ORE w Warszawie istnieje zakładka dobre praktyki. Placówki mogą zamieszczać tam materiały opisujące doświadczenia, promować sprawdzone rozwiązania oraz upowszechniać zastosowane strategie w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach.
Podczas seminarium swoje osiagnięcia w odniesieniu do zdrowego żywienia i aktywności fizycznej prezentowali:

 • Katarzyna Jochym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.
 • Magdalena Kępa, Justyna Nowak – Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej.
 • Katarzyna Wojciechowska, Elżbieta Kotlarska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 W. St. Reymonta w Łowiczu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie pod kierunkiem Grażyny Cieślak, szkolnego koordynatora promocji zdrowia, przygotowali część artystyczną, a zajęcia ruchowe dla uczestników szkolenia przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego.
Na zakończenie seminarium, pani Anna Zielińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie i Grażyna Cieślak szkolny koordynator promocji zdrowia, zaprosiły zebranych gości na zdrowy, pyszny poczęstunek.