Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Konferencja wojewódzka „Edukacja dla zdrowia”

5 grudnia 2019 roku w Łodzi odbyła się konferencja wojewódzka „Edukacja dla zdrowia”.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego oraz zainteresowani tą problematyką nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych naszego województwa. Jej głównym celem była promocja zdrowia w naszym regionie oraz upowszechnienie realizowanych w szkołach programów edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej.
Uczestnicy wysłuchali wykładu dra Marka Kaczmarzyka (Pracownia Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis) pt. „Biologia wyjątkowości, czyli o niezbędności edukacji spersonalizowanej” oraz wykładu Pani Grażyny Kujawiak, trenera rekomendowanego programu pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie).
W trakcie spotkania zostały wręczone Certyfikaty Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego przedszkolom i szkołom, które spełniły wymogi formalne oraz w wyczerpujący sposób zobrazowały realizację podejmowanych zadań związanych z promocją zdrowia.
Z rejonu działania Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach to prestiżowe wyróżnienie z rąk wicekurator Jolanty Kuropatwy otrzymały:

  1. Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” w Łowiczu
  2. Przedszkole nr 1 w Skierniewicach (ponowienie certyfikatu)
  3. Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach (ponowienie certyfikatu)

Szczegóły:

https://www.kuratorium.lodz.pl/konferencja-wojewodzka-edukacja-dla-zdrowia-2/

Gratulujemy wyróżnionym
Marzenna Piwowar-Zrazek
nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia
i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach