Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,

10 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły
w Kutnie odbyła się VIII edycja  Ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla 137 pracowników przedszkoli i szkół podstawowych, które jest cyklicznie organizowane przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Efektem szkolenia było:

  • Przygotowanie pracowników przedszkoli oraz szkół podstawowych do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej.
  • Wzmocnienie kompetencji pracowników oświaty w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu i szkole.

Podczas drugiej część konferencji p. Iwona Kaca, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz p. Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, koordynator wojewódzki Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty wręczyły certyfikaty wojewódzkie 9 placówkom. Otrzymanie certyfikatu  potwierdza, że przedszkole/szkoła realizuje program przedszkole/szkoła promująca zdrowie i pracuje zgodnie z przyjętym w Polsce modelem przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Następnie Pani Marzenna Piwowar-Zrazek omówiła sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania Sieci Wojewódzkiej oraz zaprosiła zebranych dyrektorów i nauczycieli do współpracy. Podziękowała Pani Agnieszce Szczech, starszemu wizytatorowi Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z/s w Kutnie za prowadzenie konferencji i jej organizację. Podziękowania skierowała także do p. Małgorzaty Margulskiej-Haczyk wraz z całą społecznością szkolną Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, gospodarzom miejsca konferencji oraz dyrekcji i uczniom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Kutnie za aktywne włączenie się w sprawy organizacyjne przedsięwzięcia.