Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Konkurs „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konkursie „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

 

Pracę konkursową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2024 r. do Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Skierniewicach – (miasto Skierniewice, powiaty: skierniewicki, łowicki, rawski, brzeziński),

adres: ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice.

 

Do pracy należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu).

 

W roku szkolnym 2023/2024 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy poświęconej postaci Żołnierza Wyklętego działającego na terenie województwa łódzkiego – powiatu zamieszkania ucznia lub siedziby szkoły, do której uczęszcza, w jednej z podanych kategorii:

 

1) prezentacja multimedialna – stworzona w programie komputerowym do tworzenia prezentacji oraz zapisana na pendrive lub płycie DVD. Powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów (bez slajdu tytułowego);

 

2) film – nakręcony telefonem komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, czas trwania – maksymalnie 4 minuty, zapisany na pendrive lub płycie DVD, rozmiar maksymalny pliku – do pojemności 4 GB;

 

3) krótka autorska praca literacka (np. esej, felieton, reportaż), w formie wydruku komputerowego w formacie A4 o objętości max 6 stron (wielkość czcionki 12, z interlinią 1,5 wiersza).

 

Opiekę nad powstającą pracą sprawuje nauczyciel historii.

 

Regulamin konkursu