Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy

Rozwój szkolnictwa zawodowego to jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kształcenie młodych ludzi zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki, którzy na edukacyjnej ścieżce będą zdobywać również praktyczne umiejętności, jest kluczowe w kontekście przygotowywania kadr dla rynku pracy w Polsce.

Szkolnictwo branżowe i techniczne – zmiany systemowe

MEiN kontynuuje reformę kształcenia zawodowego rozpoczętą w 2019 roku. O działaniach resortu edukacji w tym zakresie mówiła podczas spotkania wiceminister Marzena Machałek.

– Pierwszym aspektem było przygotowanie zmian ustawowych, które spowodowałyby systemowe podejście do nowoczesnego przygotowania młodych ludzi do zawodu na różnych poziomach. Chodziło głównie o kształcenie branżowe i techniczne. W 2019 roku wprowadzono ustawę, która bardzo mocno wiązała szkoły z rynkiem pracy – zobowiązywała ona do tego, by szkoły współpracowały z pracodawcami.

Branżowe Centra Umiejętności

Wiceminister Machałek nawiązania również do projektu utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności.

– To projekt, na który przewidzieliśmy 1,4 mln zł. We wrześniu ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs na utworzenie 120 centrów umiejętności. W dwóch pierwszych edycjach wyłoniliśmy 89 beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do finansowania. W tej chwili mamy podpisanych 20 umów, 30 jest w przygotowaniu. To jest bardzo trudny projekt, ponieważ wymaga konkretnej realizacji konkretnych wskaźników i konkretnych działań. To budowa i przebudowa tych centrów. To mają być wiodące ośrodki dla danych branż. Te ośrodki mają działać innowacyjnie, wdrożeniowo. Będą skierowane zarówno do uczniów, jak i osób dorosłych, studentów, doktorantów. I jest tu konieczność powiązania zarówno szkoły jak i branży, ale we współpracy z uczelniami.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-dostosowane-do-potrzeb-rynku-pracy–wojewodzkie-zespoly-koordynacji-ds-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-oraz-uczenia-sie-przez-cale-zycie