Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych

Nr formy: 15

Osoby prowadzące: Maria Biernat, Magdalena Mikulczyk