Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Regionalny projekt „Łódzkie Dwujęzyczne”

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz  Samorządem Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizatorem regionalnego projektu
„Łódzkie Dwujęzyczne”
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera.

Celem projektu jest:
propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach województwa łódzkiego, kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych, przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego z terenu miasta: Skierniewice, Rawa Mazowiecka, Łowicz, Brzeziny oraz powiatu: skierniewickiego, rawskiego, łowickiego, brzezińskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt zakłada przeszkolenie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatora regionalnego przez cały okres trwania projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” na terenie CRE WŁ w Skierniewicach.

Czas trwania projektu przewidziano na okres od 10 listopada 2022r. do 30 czerwca 2023 r.

Rekrutacja do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Skierniewicach będzie prowadzona od 28 października do 04 listopada 2022 r.

O przyjęciu do udziału w projekcie zdecydują następujące kryteria:

  1. Kolejność zgłoszeń.
    2. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie.

Należy pobrać „Kartę zgłoszenia do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”” i wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres crewl@creskierniewice.edu.pl lub anna.garstka@creskierniewice.edu.pl do dnia 04 listopada 2022 r.

Informację o zakwalifikowaniu do projektu palcówki otrzymają do dnia 10 listopada 2022 r.

WAŻNE!
Do realizacji projektu można zakwalifikować tylko 5 placówek przedszkolnych.

Anna Garstka
                       koordynator regionalny projektu
doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

KARTA ZGŁOSZENIA