Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Konferencja otwierająca Projekt

Łódzkie gra w szachy