Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Nadzieje na niepodległość

22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu.

Powstanie trwało aż do jesieni 1864 r.

Powstanie styczniowe było największą i najdłużej trwającą insurekcją niepodległościową w okresie rozbiorów. Zryw ten w walce z rosyjskim zaborcą zjednoczył Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, na zawsze odciskając się piętnem we wspólnej pamięci i stając się inspiracją dla kolejnych pokoleń bohaterów walk o wolność.

W 161. rocznicę tego doniosłego wydarzenia zapraszamy na wirtualną  wystawę w Bibliotece Narodowej. Pozwala ona lepiej zrozumieć zarówno jego historyczne znaczenie, jak i osobisty, ludzki wymiar.

Link do wystawy

Obraz: Fragment dyptyku Artura Grottgera „Rok 1863 – Pożegnanie i Powitanie”
Źródło: Wikimedia Commons