Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Obchody 203-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie

„Historia – świadek czasu,
światło pracy, życie pamięci,
nauczyciela życia, zwiastunka przyszłości”
Cyceron

Dnia 17 września 2022 roku przedstawiciele pracowników Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach uczestniczyli w obchodach 203 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie. Szkoła zapisała piękną kartę w dziejach Księstwa Łowickiego. Jest to również zasługa obecnej Pani Dyrektor, Teresy Wojenki oraz wszystkich Pracowników. Przemówienia Pani Dyrektor, zaproszonych gości i wspomnienia absolwentów uzmysłowiły zgromadzonym, jak ważna jest tradycja i jej pielęgnowanie w lokalnym środowisku. Część artystyczna przygotowana przez społeczność szkolną przybliżyła uczestnikom historię i współczesność Placówki. Goście obejrzeli towarzyszącą obchodom wystawę „Bełchów na starej fotografii”, a zainteresowani historią wsi otrzymali książkę „7 cudów Bełchowa”. Dyrektor CRE WŁ w Skierniewicach, Marzenna Piwowar-Zrazek, odczytała list gratulacyjny, w którym podziękowała za zaproszenie i złożyła Pani Dyrektor, wszystkim Pracownikom oraz Przyjaciołom Szkoły serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania za pracę na rzecz polskiej edukacji. Podkreśliła, że Szkoła Podstawowa w Bełchowie od wielu lat konstruktywnie współpracuje z CRE WŁ w Skierniewicach, m. in. objęta jest kompleksowym wspomaganiem, a Dyrektor i Nauczyciele tej Szkoły pracują w sieciach współpracy i samokształcenia funkcjonujących w placówce.