Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Ogólnopolska konferencja naukowa „Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali”

W dniach 9-11 maja 2024 roku na Wigrach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą “Cywilizacja, naród, tożsamość – wokół pojęć i ich znaczenia w makro i mikroskali”, zorganizowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Fundację Wigry Pro oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Wydarzenie skierowano do dyrektorów wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli, członków Ogólnopolskiej Sieci Współpracy i Samokształcenia Historia – nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych oraz innych osób zainteresowanych tematyką praktycznych rozwiązań edukacyjnych w zakresie historii, umocnienia roli rodziny w rozpowszechnianiu wartości chrześcijańskich w Europie, wychowania w perspektywie wielokulturowości i cywilizacji cyfrowej. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach reprezentowała Marzenna Piwowar-Zrazek, dyrektor Centrum.

 

Więcej informacji na stronie https://cen.suwalki.pl/