Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Orlęta. Grodno ‘39

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Minister Edukacji i Nauki objął patronatem akcję edukacyjną „Orlęta. Grodno ‘39” promującą i popularyzującą najnowszą filmową produkcję Telewizji Polskiej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pod tym samym tytułem.

Jest to doskonała okazja do przybliżenia młodym ludziom tematu Orląt grodzieńskich i obrony przed sowieckim najeźdźcą w 1939 r. W ramach akcji edukacyjnej zostały opracowane scenariusze zajęć oraz wideo-lekcja, które można pobrać na stronie promującej filmhttps://sprzedaz.tvp.pl/61060684/orleta-grodno-39.  Wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi i plakatem stanowią zestaw materiałów, które nauczyciele mogą pokazywać na lekcjach i przybliżać tematykę rocznicy sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku oraz doskonałą formą realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie:

  • Wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  • Rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
  • Wsparcia edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowania krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

ORAZ

link do plakatu https://dokumenty.mein.gov.pl/cd110928-8ba5-4e39-a33e-3943940d5c3b/plakatfilmuorletagrodno39.jpg