Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Podsumowanie Dyktanda Wojewódzkiego dla Maturzystów „Łódzkie Pamięta”

Konkurs pod nazwą Dyktando Wojewódzkie dla Maturzystów „Łódzkie Pamięta” odbył się  23 września 2022 roku w siedzibie Państwowej Uczelni im. S. Batorego w Skierniewicach.
Zostało zorganizowane przez Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu i Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.
Dyktandu przyznano Patronat Honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Schreibera.
Cele Dyktanda umożliwiły sprawdzenie swoich umiejętności ortograficznych przez maturzystów, promocję poprawnej polszczyzny i piękna języka polskiego, promocję Patronów Roku, a także były okazją do promocji czytelnictwa.
W Centrum Rozwoju Edukacji w Skierniewicach na ortograficznej arenie stanęło 29 uczniów ze  szkół ponadpodstawowych w Skierniewicach i Łowiczu.
W uroczystym otwarciu konkursu wzięły udział następujące osoby:
Pan Radosław Małkus, wicedyrektor Centrum Rozwoju Edukacji w Skierniewicach;
Pan Jacek Śmiłowski, Kanclerz Państwowej Uczelni im. Batorego w Skierniewicach,
Panie Małgorzata Wrzodak i Elżbieta Burzyńska, członkinie komisji rejonowej, czuwające nad przebiegiem konkursu.
Tekst dyktanda odczytał i podyktował uczniom Jarosław Gajewski, wybitny aktor, pedagog i  profesor Akademii Teatralnej w Warszawie.
Uczniowie uczestniczyli w swoistym spektaklu. Rzadko mają bowiem do czynienia z żywym słowem w tak mistrzowskim wykonaniu.
Dzięki uprzejmości Pana Profesora uczniowie mieli okazję przeżyć coś wyjątkowego, usłyszeć moc i piękno ojczystego języka.
Dyktando przeczytane przez Aktora, Mistrza Słowa, nadało tekstowi właściwe brzmienie i sens.
Komisja Rejonowa po sprawdzeniu prac wyłoni 5 finalistów. Ogłoszenie wyników nastąpi 3  października 2022 r.
Organizator przewiduje przyznanie nagrody za I, II, III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
Przekazanie nagród odbędzie się, zarówno dla laureatów etapu rejonowego, jak wojewódzkiego, w siedzibie Organizatora, CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, w dniu etapu wojewódzkiego, czyli 21 października 2022 roku.

Tekst dyktanda

Lista laureatów etapu rejonowego Dyktanda Wojewódzkiego „Łódzkie pamięta”