Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Porozumienie dotyczące utworzenia Akademickiej sieci szkół ćwiczeń „Pedagogia”

W dniu 11 grudnia 2023 roku w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia Akademickiej sieci szkół ćwiczeń „Pedagogia” pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Gminą Miasto Skierniewice, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach, Gminą Skierniewice oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

 

Ideą porozumienia jest to, aby studenci ANSB, przyszli nauczyciele doświadczali praktycznej weryfikacji kompetencji nabywanych podczas studiów, a nauczyciele czynni zawodowo doskonalili swój warsztat pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – przy wsparciu ze strony placówki doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Funkcją szkoły ćwiczeń jest między innymi doskonalenie nauczycieli. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach w ramach swojej statutowej działalności zapewnia:

  • organizowanie oraz realizowanie wsparcia metodycznego dla nauczycieli i kierownictwa szkół ćwiczeń
  • wsparcie w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów związanych z procesem kształcenia występujących w szkole ćwiczeń;
  • uwzględnienie założeń Akademickiej sieci szkół ćwiczeń w planowaniu działań;
  • współorganizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów biorących udział w Akademickiej sieci szkół ćwiczeń;
  • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół ćwiczeń Akademickiej sieci szkół ćwiczeń;
  • współorganizowanie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z wykorzystaniem zasobów szkoły ćwiczeń.

Dyrekcja Centrum czuje się zaszczycona udziałem w tak ważnym dla środowiska edukacyjnego projekcie i składa podziękowania Jej Magnificencji Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, prof. ANSB, dr Elżbiecie Stokowskiej-Zagdan za zaproszenie do współpracy.