Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

logo CRE

Powierzenie zadań nowym doradcom metodycznym

W dniu 28 grudnia 2023 r. w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach Pani Dyrektor Irena Maria Lesiak wręczyła powierzenia zadań doradcy metodycznego Pani Małgorzacie Znyk-Kaszewskiej w zakresie matematyki i fizyki oraz Panu Łukaszowi Wojence w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego. Nowi nauczyciele-doradcy metodyczni swoje zadania realizują w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. Zapraszamy do kontaktu.

 

Pani Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w towarzystwie doradców metodycznych Nowi doradcy metodyczni