Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Projekt Łódzkie Dwujęzyczne

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi i Samorządem Województwa Łódzkiego realizuje kolejną edycję regionalnego projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego województwa łódzkiego i realizowany będzie do końca czerwca 2024 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny.


Celem projektu jest propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach województwa łódzkiego, kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie rozwijania umiejętności językowych, tworzenie sytuacji edukacyjnych służących budowaniu zainteresowania dziecka językiem angielskim oraz umożliwianie dzieciom osłuchania się z językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego.


Projekt przewiduje bezpłatne pakiety materiałów dydaktycznych dla placówki oraz bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej przez cały czas realizacji projektu. W ramach projektu przewidziane są również bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – warsztaty w trybie stacjonarnym oraz sieć współpracy i wymiany doświadczeń na platformach Teams i Moodle. Konsultacje indywidualne i zbiorowe dostępne będą dla nauczycieli przez cały czas trwania projektu.

Rekrutacja do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach będzie prowadzona do 22 września 2023 r. O przyjęciu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń i uzasadnienie chęci udziału w projekcie. Do projektu możemy zakwalifikować tylko pięć placówek przedszkolnych.


W celu zgłoszenia do projektu należy pobrać KARTĘ ZGŁOSZENIA do projektu „Łódzkie Dwujęzyczne”, wypełnić i skan przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: crewl@creskierniewice.edu.pl do 22 września 2023 r. Informację o zakwalifikowaniu do projektu placówki otrzymają do 26 września 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Garstka, nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, adres e-mail: an.garstka@creskierniewice.edu.pl

KARTA ZGŁOSZENIA