Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Przedszkole nr 10 – autoewaluacja

W Przedszkolu nr 10 w Skierniewicach odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji pracy placówki w obszarze promocji zdrowia.Wydarzenie miało miejsce 22 września 2017 roku. Przedszkole realizuje od 2014 roku autorski program oparty na standardach placówki promującej zdrowie. Podejmuje w tym kierunku systemowe działania na rzecz promocji zdrowia społeczności przedszkolnej. W bieżącym roku Przedszkole ubiega się o nadanie Certyfikatu Wojewódzkiego Placówce Promującej Zdrowie i włączenie do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkanie otworzyła dyrektor Przedszkola, p. Anna Budaszewska i zaprosiła licznie zebranych gości do obejrzenia części artystycznej pod nazwą Pociąg do zdrowia.
Następnie p. wicedyrektor, Helena Malarczyk upowszechniła w formie prezentacji multimedialnej informacje o realizacji programu. Opisując poszczególne standardy placówki promującej zdrowie wskazała mocne i słabe strony, w tym obszary do doskonalenia.
Program spotkał się z uznaniem nauczyciela konsultanta ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, koordynatora rejonowego p. Marzenny Piwowar-Zrazek oraz starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Skierniewicach p. Elżbiety Napióry.

W uroczystości wzięli udział:

 • przedstawiciel organu prowadzącego p. Iwona Górniak – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Skierniewicach,
 • p. Elżbieta Napióra starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach,
 • dr Lucie Jóźwiak – pielęgniarka reprezentująca Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach,
 • aspirant Małgorzata Białkowska, post. Justyna Piekarska – Komenda Miejska Policji w Skierniewicach,
 • starszy brygadier Marek Zdun i aspirant Przemysław Bąba – Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach,
 • p. Tomasz Zarębski z współpracownikami – Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Wojownik Skierniewice,
 • p. Konrad Kowalczyk, p. Patryk Bojańczyk – trenerzy Miejskiego Klubu Sportowego Unia w Skierniewicach,
 • p. Agnieszka Kuchta instruktor Inverno Fitness Club w Skierniewicach,
 • p. Paweł Karalus – Hurtownia Zabawek „Dobra Cena”,
 • Rada Rodziców Przedszkola nr 10 w Skierniewicach,
 • nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Przedszkola.

Wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez partnerów Placówki o to, krótki fotoreportaż.