Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Przedszkole nr 10 w Skierniewicach

W dniu 26 listopada 2015 roku Przedszkole nr 10 w Skierniewicach otrzymało Akces przynależności do Skierniewickiej Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Placówka ta realizuje od roku szkolnego 2014/2015 autorski projekt oparty na standardach szkoły promującej zdrowie i podejmuje systemowe działania na rzecz promocji zdrowia społeczności przedszkolnej.

 

To prestiżowe wyróżnienie po prezentacji wyników ewaluacji projektu, zostało wręczone p. dyrektor Annie Budaszewskiej przez p. Elżbietę Napiórę, starszego wizytatora Skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi i Marzennę Piwowar-Zrazek nauczyciela konsultanta w WODN w Skierniewicach, koordynatora regionalnego szkół promujących zdrowie