Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Przedszkole nr 2 w Skierniewicach w Regionalnej Sieci Szkół Promującej Zdrowie

Skierniewicka Regionalna Sieć Szkół Promujących Zdrowie z radością włączyła do Sieci, Przedszkole nr 2 w Skierniewicach. Placówka ta otrzymała 21 grudnia 2015 roku Akces przynależności do SRSSzPZ.


Przedszkole to realizuje od roku szkolnego 2014/2015 autorski projekt oparty na standardach szkoły promującej zdrowie. Wyniki ewaluacji projektu przedstawiła p. Małgorzata Góralska nauczycielka i koordynator projektu. Po prezentacji wyników p. dyrektor Małgorzata Kaniewska przyjęła Akces przynależności do Sieci wręczony przez p. Elżbietę Napiórę, starszego wizytatora Skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, p. Bożenę Fronckiewicz wicedyrektora WODN w Skierniewicach i Marzennę Piwowar-Zrazek nauczyciela konsultanta ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w WODN w Skierniewicach, koordynatora regionalnego szkół promujących zdrowie.