Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zeszyty metodyczne

zeszyty metodyczne - okładka

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.

Konfucjusz


Szanowni Państwo,

„Zeszyty Metodyczne” opracowane przez nauczycieli-doradców metodycznych różnych specjalności to propozycja dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, towarzysząca przedsięwzięciu Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach pod hasłem „Wiosenne spotkania metodyczne”.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi publikacjami.


Zeszyty metodyczne 2023

Alicja Wachnianin-Męcina, nauczyciel-doradca metodyczny historii/wos
Anna Garstka, nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
Edyta Niedzielska, nauczyciel-doradca metodyczny kształcenia zawodowego
Justyna Biernacka, nauczyciel-doradca metodyczny matematyki
Maria Biernat, nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Dorota Klucznik, nauczyciel-doradca metodyczny geografii
Renata Stępniak, nauczyciel-doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej