Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

Raporty: Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia oraz Zdrowie i styl życia polskich uczniów.

Szanowni Państwo,
Zachęcam do zapoznania się z raportami:

  1. Mazur J., Dzielska A., Małkowska-Szkutnik A. (red). (2020). Zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów 17-letnich na tle zmian w drugiej dekadzie życia. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka

https://imid.med.pl/files/imid/Do%20pobrania/Raport%20Zdrowie%20i%20zachowania%20zdrowotne%20uczni%C3%B3w%2017.pdf

  1. Fijałkowska A., Oblacińska A., Korzycka M.(red). (2019) Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Raport z badań. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka

https://drive.google.com/file/d/1zu8fBe7Yhc_Su08gCuw_Bnl4IHNqxfEI/view