Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, 96-100 Skierniewice

logotyp-CRE

Realizacja Wojewódzkiego Projektu „Łódzkie Dwujęzyczne” w roku szkolnym 2023/2024

Nr formy: 12

Zakres tematyczny:

  • Zapoznanie z Programem Powszechnej Dwujęzyczności w Przedszkolu.
  • Przykłady dobrych praktyk.
  • Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie nauki
    języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym.
  • Ewaluacja działań.

Osoba prowadząca: Anna Garstka

Liczba godzin: 10

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia:

3 i 6 października 2023 r. godzina 15:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D

Zgłoszenie: